Ministryně se dnes sešla se zástupci rodičovských sdružení

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se dnes setkala se zástupci rodičovských sdružení. Společně diskutovali o změnách v českém vzdělávacím systému.

Šlo o v pořadí už druhé setkání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se zástupci rodičovských sdružení. Této iniciativě pomohlo i Fórum rodičů, jedna z organizací, které se dnes sešly k diskusi nad změnami v českém vzdělávacím systému. Zpočátku se hovořilo např. o zvyšování platů učitelů i nepedagogických pracovníků, změnách financování regionálního školství i kariérním řádu, které mají přispět ke zkvalitnění vzdělávání a jeho podmínek. Ministryně informovala přítomné o současných i chystaných krocích v oblasti školství. Jak již předtím několikrát ministryně školství naznačila, jejím přáním je, aby se na nich rodiče podíleli, a stojí o jejich názory k metodám výuky, jazykové výuky, zapojení do prevence proti šikaně. Rodiče sdělili poznatky týkající se reflexe společného vzdělávání ve výuce.

Další schůzka proběhne v novém roce se školským ombudsmanem. Na jaře se sejdou rodiče, učitelé a studenti k diskusi s ministryní na jedné z pražských škol.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-se-dnes-sesla-se-zastupci-rodicovskych-sdruzeni