Ministryně podpořila metodiku hodnocení s výhradami

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministryně školství Kateřina Valachová na dnešním jednání vlády podpořila s výhradami materiál Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 2017+) , který předložil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Vysoké školy, za které odpovídám, představují téměř 60 % institucionální podpory na VaVaI. Vysoké školy po mně opakovaně žádají urychlené dokončení metodiky. Rámcovou metodiku jsem podpořila s výhradou dokončení nejpozději do roku 2017 tak, aby tato vláda garantovala VŠ předvídatelnost hodnocení vědy,“ řekla po jednání vlády ministryně Valachová.

Kromě zkrácení termínu na dopracování přesného postupu a způsobu hodnocení a jeho předložení vládě do 31. 12. 2017, prosadila ministryně Valachová do návrhu usnesení vlády také bod, který zavazuje místopředsedu vlády Bělobrádka předložit vládě do 30. dubna 2017 také přesný harmonogram prací tak, aby byl termín konce roku 2017 dodržen.         

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-podporila-metodiku-hodnoceni-s-vyhradami