Ministryně: Na sport chceme v příštím roce 7,5 miliardy

Vydáno: 7 minut čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová oznámila plán prosadit do rozpočtu na rok 2018 navýšení podpory sportu na 7,5 miliardy korun. Má tak pokračovat narůstající trend posledních let, když ještě v roce 2016 činila tato podpora 3,7 miliardy korun. Razantní růst doprovází tlak státu na transparentní rozdělování peněz v oblasti sportu. Součástí balíčku opatření, která mají mimo jiné přiblížit sport dětem a mládeži a zlepšit podporu ženských kolektivních sportů, je také plán předložit parlamentu nový Zákon o sportu.

Hned několik zásadních novinek přinesl v oblasti státní podpory sportu rok 2016. Ministryně Valachová na jeho počátku zavedla a realizovala zcela nový dotační program na podporu sportování dětí a mládeže. Poprvé v historii poslala peníze přímo sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, které pomohly 350 tisícům dětí sportovat. Za více než 300 milionů korun spolky nakoupily výstroj i vybavení pro děti, zaplatily trenéry mládeže a zajistily jim potřebné vzdělávání.

„Díky této finanční podpoře z MŠMT máme možnost zaplatit větší počet trenérů pro mládež a můžeme se tak dětem více věnovat,“ vysvětluje generální sekretář TJ Bohemians Praha Richard Šach.

A Valachová k tomu dodává: „Tisíce trenérů se dennodenně stará o naše děti a mládež na sportovištích a učí je, co je sebenadšenější rodič nenaučí. Bez nich by sportovní život našich dětí nemohl fungovat. Tito lidé si zaslouží být finančně odměněni. Samozřejmě to logicky znamená snížení dosavadních nákladů rodičů. Chci, aby v rozhodování, zda se z 5letého kluka stane sportovní legenda, nehrály roli rodinné finance, ale především jeho talent, vůle a tvrdý trénink.“ Pro rok 2017 navýšila Valachová dotaci na trojnásobek. Sportovním spolkům se letos bude rozdělovat 1 miliarda korun.

Valachová se zaměřila také na podporu talentované mládeže a české reprezentace. Výrazné navýšení finančních prostředků pro rok 2017 umožní vytvořit celostátní síť a dostupnost sportovních center i akademií pro talentovanou mládež ve všech regionech a zlepšit podmínky pro přípravu českých reprezentantů. Právě před nástupem Valachové kritizovaly sportovní svazy podfinancovaní české reprezentace. „Chci to napravit a pro české sportovní reprezentanty zajistit kvalitní a důstojné sportovní podmínky, které jim umožní připravovat se na významné sportovní akce a pomohou jim získávat i nadále medaile. Jsou to totiž právě oni, kdo pomáhají proslavit Českou republiku v zahraničí, podněcují národní hrdost a přivádí děti ke sportu,“ vysvětluje Valachová.

„Je naším společným cílem, aby sportovci měli špičkové podmínky k přípravě, podobné jako jejich soupeři. To jim umožní zaměřit se i na detaily, které častokrát rozhodují o medailích. Díky zvýšené podpoře může například Eva Samková spolupracovat s vyhlášeným kanadským servismanem, který jí pomáhá k vítězstvím. Bez zvýšené a dlouhodobé podpory pro reprezentanty i budoucí medailové naděje bychom světu v budoucnosti konkurovali jen těžko,“ dodává předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Dalším důležitým krokem v minulém roce bylo zavedení novely Zákona o podpoře sportu, která přinesla dvě zásadní novinky. Valachová prosadila vytvoření rejstříků sportovců, sportovních organizací a sportovních zařízení, které od roku 2018 dopomůžou k lepšímu zacílení dotací. Zároveň budou na základě této novely města a obce vypracovávat plány rozvoje sportu. Díky tomu bude docházet k propojování finančních prostředků obcí, klubů a případně i krajů s podporou MŠMT.

 „Za této vlády došlo k zásadnímu zlomu ve financování sportu, kdy se navýšily finanční prostředky plynoucí z MŠMT do sportu na 6 miliard korun. Je třeba, aby se také obce a města více podílely na podpoře sportu. Po změně loterijního zákona v roce 2012 slibovaly, že budou více financovat sport. Přesto se jedná za poslední čtyři roky o pokles,“ říká předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

V rámci nového dotačního programu začala Valachová podporovat sportovní projekty, jež rozhýbaly Česko. Mezi nimi byl například i běžecký seriál RunCzech , který rozběhal téměř 83 tisíc lidí a do nějž patří veřejnosti dobře známý pražský maraton. Letos na podporu zdravého životního stylu tuto částku navýšila o více než polovinu na 80 milionů korun.

V roce 2017 se chce Valachová opět zasadit o třetinové navýšení rozpočtu sportu. Pro rok 2018 chce totiž získat 7,5 miliardy korun a více finančně podporovat vybrané olympijské ženské kolektivní sporty (volejbal, basketbal, fotbal, házená a hokej), u nichž v posledních letech dochází k výkonnostnímu propadu. Předloží také zcela nový Zákon o sportu, který se zaměří především na aktuální řešení postavení sportovců a kontinuální podporu financování sportu ze státního rozpočtu.

„Pokud chceme přivést děti zpátky na sportoviště či vozit medaile z olympijských her, musí i nadále docházet k systémovému navýšení a rozdělení peněz do sportu a také k rozšiřování technických a servisních týmů srovnatelných se zahraničím. Věřím, že jsme v minulém roce započali nápravu českého sportu. V této tendenci budu pokračovat i v tomto roce,“ uzavírá Valachová.

 

Přílohy:

Vývoj rozpočtu v letech 2011 – 2017

 Řízení školy

O dotačních programech MŠMT

 •         Program I – Sportovní reprezentace ČR
  • Program slouží k finanční podpoře reprezentantů v kategoriích seniorů a juniorů a jejich účasti na vrcholných mezinárodních soutěžích. Dotaci lze použít na úhradu nákladů souvisejících se sportovní přípravou sportovců v ČR i v zahraničí a účast reprezentantů na vrcholových světových soutěžích mimo území ČR.
  • Částka na podporu reprezentace v letech 2014-2017

Rok

2015

2016

2017

Částka v Kč

303 milionů

381 milionů

700 milionů

 

 •         Program II – Sportovně talentovaná mládež
  • Program určený k finanční podpoře sportovní přípravy talentů věkové kategorie 6–19 či až 23 let prostřednictvím sportovních svazů. V roce 2016 MŠMT na podporu rozvoje talentu dětí a mládeže zaslalo částku 324 milionů korun. Pro rok 2017 MŠMT poskytne 540 milionů korun.
  • Částka na podporu sportovně talentované mládeže v letech 2015-2017

Rok

2015

2016

2017

Částka v Kč

323 milionů

324 milionů

540 milionů

 

 •        Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech
  • Program slouží k přímé podpoře sportování dětí a mládeže ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Unikátní především v tom, že MŠMT rozděluje peníze na základě žádostí přímo výše zmíněným organizacím a ne svazům, které by peníze dále přerozdělovaly. V roce 2016 obdrželo 3188 sportovních spolků napříč celou Českou republikou od MŠMT částku 314 milionů korun. MŠMT tak pomohlo sportovat 350 tisícům dětí.  Letos se v rámci tohoto programu přerozděluje 1 miliarda korun.
  • Loni mohly kluby použít dotaci na sportovní vybavení a výstroj pro pohybové aktivity dětí a mládeže, k podpoře trenérů, asistentů a pedagogů zabezpečujících pohybové aktivity dětí a mládeže.
  • Částka na podporu sportování dětí a mládeže v klubech a TJ v letech 2016-2017

Rok

2016

2017

Částka v Kč

314 milionů

1 miliarda

 

 •        Program IX – Organizace školního a univerzitního sportu
  • Program určený k podpoře organizace školního a univerzitního sportu včetně účasti na mezinárodních akcích v zahraničí. Letos se na podporu školního a univerzitního sportu poskytuje dotace 90 milionů korun, což je výrazné navýšení oproti minulému roku, kdy bylo přerozděleno 52 milionů korun.
  • Částka na podporu školního a univerzitního sportu v letech 2016-2017

Rok

2016

2017

Částka v Kč

52 milionů

90 milionů

 

 •        Program X – Projekty pro sportování veřejnosti
  • Program určený k podpoře, sportovních akcí, kampaní, testování výkonnostní úrovně a ověřování fyzické zdatnosti veřejnosti v oblasti volnočasových aktivit. MŠMT podpořilo 54 celorepublikových sportovních projektů v roce 2016 částkou 51,6 milionů korun. Mezi projekty byl například běžecký seriál RunCzech s pražským maratonem i půlmaratonem, který rozběhal 83 tisíc lidí. Tento rok se výše dotace zvýšila o více než polovinu na 80 milionů korun.
  • Částka na podporu projektů pro sportování veřejnosti

Rok

2016

2017

Částka v Kč

51,6 milionů

80 milionů

 Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-na-sport-chceme-v-pristim-roce-7-5-miliardy