Ministryně jednala se zástupci VŠ o navýšení platů

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se dnes setkala se zástupci Vysokoškolského odborového svazu, Studentské komory Rady vysokých škol a České asociace doktorandů. Hlavním tématem jednání bylo navyšování platů pedagogů na VŠ a podmínky doktorského studia. Cílem ministryně Valachové je navyšování platů pedagogů na všech stupních školství, tedy i na vysokých školách, a další formy podpory vzdělávání na vysokých školách. Prioritou pro letošní rok budou lékařské a pedagogické fakulty, protože učitelů a lékařů začíná být nedostatek.

Na tyto dvě oblasti budou zaměřeny výzvy z Fondu vzdělávací politiky MŠMT, cílem je udržet akademiky na školách a posílit pedagogické sbory na univerzitách.

Ve spolupráci se zástupci univerzit také dál jednáme o změnách ve financování vysokých škol, nově připravovaný model financování zajistí větší stabilitu rozpočtů,“ uvedla ministryně Valachová.

Řízení školySpolu s navýšením platů pedagogů bylo předmětem dnešního jednání také zlepšení podmínek pro doktorandy. Průměrná výše doktorského stipendia je 7500 korun měsíčně. Podle šetření Doktorandi 2014 přitom 82 % studentů v prezenčním studiu nestačí stipendium na pokrytí jejich životních nákladů.

Celková částka na doktorská stipendia vzrostla od roku 2002 více než dvojnásobně, od roku 2010 se pohybuje kolem 1 miliardy korun ročně. „Reálná hodnota doktorského stipendia od roku 2002 stagnuje, respektive o něco poklesla. V tuto chvíli ministerstvo posílá vysokým školám na jednoho doktoranda 90.000 korun dotaci na akademický rok. My bychom byli rádi, kdyby to v roce 2018 bylo 180.000 korun. Rozpočtový dopad bude jedna miliarda korun,“ uvedla ministryně Valachová.

Doktorandy v jejich úsilí podporuje rovněž Vysokoškolský odborový svaz, jejichž předseda František Barták objasňuje důvod:

Máme-li mít do budoucna vysokoškolsky vzdělanou inteligenci, nelze přijímat jednorázová opatření, ale naopak koncepční, která upraví odměňování vysokoškolských pracovníků, pedagogů a doktorandů na úroveň srovnatelnou nejen s vysokoškoláky v jiných oborech v České republice, ale i s okolními zeměmi,“ říká.

Ministryně jednala se zástupci vysokých škol také o možnosti, že by za doktorandy platil zdravotní pojištění stát. Studenti prezenční formy doktorských programů starší 26 let si nyní musejí platit zdravotní pojištění ve výši 1485 korun měsíčně. „Doktorské studium je soustavnou přípravou na vědeckou profesi a ani při řádném a nepřerušovaném studiu se jeho absolvování nedá stihnout do 26 let,“ upozornila ministryně. Změna by si ale vyžádala novelizaci zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Kateřina Valachová se dohodla se zástupci vysokoškolských odborů, studentů i doktorandů, že k nastoleným tématům uspořádá MŠMT tři kulaté stoly s cílem získat ještě více názorů z praxe a moci je uplatnit při formulování řešení ze strany resortu.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-jednala-se-zastupci-vs-o-navyseni-platu