Ministryně jednala se zástupci školských asociacích o navýšení rozpočtu

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová jednala se zástupci školských asociací, hlavním tématem bylo navýšení rozpočtu a kariérní řád. Odborníci podpořili záměr ministryně na postupné navyšování rozpočtu v následujících třech letech. Peníze by měly jít zejména na platy pracovníků ve školství a změny v souvislosti s novým systémem financování škol.

Řízení školyMyslíme vážně opakované narůstání rozpočtu pro školství v těch následujících letech 2018, 2019 a 2020, to znamená, že stále bude ten rozpočet růst,“ uvedla ministryně Valachová. Cílem je dále navyšovat platy učitelů tak, aby v roce 2020 dosáhly 130 % průměrného platu. Navýšení rozpočtu bude nutné v souvislosti se zavedením kariérního řádu, ministryně chce rovněž přidat peníze vysokým školám. Díky tomu by se měla zdvojnásobit výše stipendií pro doktorandy a zvýšit mzdy akademických pracovníků.

Zástupci vzdělávacích institucí podpořili dále novelu měnící systém financování regionálního školství. Ministerstvo školství připraví harmonogram změn v souvislosti s novým zákonem. S odborníky na školství řešila ministryně i zlepšení podmínek pro výuku v domovech mládeže či příplatky za třídnictví. Informovala je také o vytvoření expertní skupiny ke strategii vzdělávací politiky do roku 2020. Do hodnocení naplňování této strategie budou zapojeny též odborné asociace. Asociace podpořily také plán na postupné snižování počtu dětí ve třídách a dělené hodiny ve vybraných předmětech.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministryne-jednala-se-zastupci-skolskych-asociaci-o-navyseni