Ministr Štech podepsal smlouvu o česko-německé spolupráci

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech dnes podepsal smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti systémového rozvoje česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže se Západočeskou univerzitou v Plzni. Česko-německá spolupráce vyplývá z realizace Dohody mezi vládou ČSFR a SRN o spolupráci a výměně mládeže z 29. listopadu 1990.

Realizací těchto cílů bylo v České republice pověřeno od roku 1997 Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, které je součástí Západočeské univerzity v Plzni. Letos tak Tandem slaví dvacet let své činnosti a po celou dobu je financován ze strany MŠMT, fungování Tandemu v Řezně je zajišťováno německou stranou.

„Pro ministerstvo školství je velmi užitečné, že Tandem rozvíjí široké spektrum činnosti v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, a to od zabezpečení hospitací, profesních praktik či vzdělávacích seminářů pro pracovníky s mládeží až po podporu dobrovolnictví, příhraniční spolupráce a jazykové animace,“ řekl při podpisu dohody s rektorem Západočeské univerzity v Plzni Miroslavem Holečkem ministr školství Stanislav Štech.

Na naplňování cílů dohody dohlíží Česko-německá rada pro spolupráci a výměn mládeže, která je složena ze zástupců orgánů státní správy a zástupců mládežnických organizací a institucí příslušných pro práci s mládeží obou zemí a schází se jednou ročně střídavě v každé z obou zemí.

Na systémový rozvoj česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže je pro rok 2018 vyčleněno z programu Podpora činnosti v oblasti mládeže šest milionů korun.

Zdroj