Ministr Štech podepsal Memorandum o duálním vzdělávání

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech dnes v Ostravě podepsal Memorandum o duálním vzdělávání, jehož cílem je zajistit absolventům škol lepší uplatnitelnost na trhu práce. Memorandum podepsali na konferenci o duálním vzdělávání v Moravskoslezském kraji také zástupci kraje a zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje propojení škol, firem a krajů v oblasti duálního vzdělávání. Toto propojení totiž jednoznačně vede k lepší uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Právě proto se MŠMT připojilo k podpisu Memoranda, jehož cílem má být pilotní projekt, který povýší deklarovanou spolupráci o stupeň výš.

„Ministerstvo školství systematicky podporuje odborné a technické vzdělávání i spolupráci škol a konkrétních firem. V minulých letech jsme využili zejména výstupů velkého projektu POSPOLU a prosadili konkrétní změny. Jsem proto rád, že dosavadní spolupráci mezi ministerstvem a zaměstnavateli posouváme podepsáním Memoranda v Moravskoslezském kraji na vyšší úroveň – konkrétní firmy budou spolupracovat s konkrétními školami a výsledky tohoto projektu budeme moci využít i v dalších krajích při podpoře prvků duálního vzdělávání,“řekl ministr školství Stanislav Štech a pokračoval: „Ministerstvo podpoří spolupráci zejména metodickou podporou v oblasti odborné přípravy žáků přímo ve školách.

Propojení škol s praxí podpořil také první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj: „Každý z nás by měl chtít dětem nabídnout to nejlepší. Jsem přesvědčen, že pro budoucí generace je důležitá právě podpora v oblasti technického vzdělávání. Námi podporované programy mají za cíl přinést daleko větší propojení studentů se skutečnou praxí a těm, kteří se budou ve škole snažit, dostanou odměnu v podobě stipendií či atraktivních stáží a pracovních nabídek.“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje odborné a technické vzdělávání a spolupráce škol a firem také prostřednictvím šablon z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizován je Individuální projekt národní – Modernizace odborného vzdělávání, jehož cílem je zvyšování kvality odborného vzdělávání a lepší uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

MŠMT dále připravilo vzorové smlouvy pro spolupráci škol a žáků se zaměstnavateli, které mají usnadnit odborné praxe ve firmách, a od roku 2014 každoročně vyhlašuje rozvojový program na podporu odborného vzdělávání. Od letošního září je navíc ve školském zákoně zakotvena povinnost středních škol vyvinout úsilí při spolupráci se zaměstnavateli v daném regionu.

Zdroj