Ministr Štech a premiér Sobotka bilancovali výsledky MŠMT

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech se dnes na MŠMT sešel s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou k bilanční schůzce. Společně probírali splněné priority vlády v oblasti školství.

„Jsem rád, že naše vláda splnila v oblasti školství to, k čemu se zavázala. Zajistili jsme pro resort školství více finančních prostředků, prosadili jsme změnu systému financování regionálního školství a opakovaně zvyšovali platy učitelů i nepedagogických pracovníků,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

"Podařilo se nám také rychle zareagovat na problém kapacit mateřských škol a řešit problém demografické vlny. Byly nastartovány změny v předškolním vzdělávání v souladu s odbornými doporučeními OECD a Evropské komise. Snažíme se vytvořit podmínky pro to, aby investice a podpora v předškolním vzdělávání vedla ke snížení školní neúspěšnosti," doplnil ministr Stanislav Štech.

Rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy odrážel v letech 2014 – 2017 priority vlády v oblasti vzdělávání a postupně se zvyšoval. Jen v roce 2017 se zvýšil oproti roku 2016 o 13,6 miliard korun na 148 miliard. To je historicky nejvyšší rozpočet resortu školství. Největší objem prostředků směřoval na předškolní vzdělávání, základní a střední školy. Od roku 2014 si regionální školství polepšilo o 16,9 mld. Kč, tedy o 19 %.

K rozpočtu MŠMT na rok 2018 více zde: Vláda schválila pro MŠMT historicky nejvyšší rozpočet.

Vláda Bohuslava Sobotky rovněž prosadila změnu systému financování regionálního školství novelou školského zákona. Školy dostanou peníze podle skutečného rozsahu poskytovaného vzdělávání a ne podle počtu žáků.

Vláda také opakovaně zvyšovala platy zaměstnanců ve školství, které rostly celkově o 14 %. Učitelům vzrostl plat průměrně o 3 350 Kč měsíčně od roku 2013. „Kvalitního vzdělávání nelze dosáhnout bez lépe zaplacených učitelek a učitelů, proto dnes vláda rozhodla o dalším navýšení jejich platů. Od 1. ledna dostanou o 15 % navíc,“doplnil předseda vlády.

K dalším splněným prioritám vlády patří také přijetí novely vysokoškolského zákona, která umožnila změnu systému akreditací a vznik ustavení Národního akreditačního úřadu. Vláda rovněž prosadila novelu zákona o podpoře sportu, která přináší transparentnější financování sportovních organizací, sportovců a sportovních zařízení.

Cílem, který se přes veškerou snahu nepodařilo prosadit, je kariérní řád pro učitele. Ten měl zlepšit podmínky pro začínající učitele a provázat dosažení vyššího kariérního stupně se zlepšením odměňování nebo zavést specializační příplatek. Novela byla 12. 7. 2017 zamítnuta Poslaneckou sněmovnou.

Další vláda by se měla věnovat zvyšování platů pedagogických pracovníků tak, aby průměrný plat učitele dosáhl v roce 2020 na 130 % průměrné mzdy v České republice. Prioritou by měla zůstat podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků s využitím prvků kariérního řádu a diverzifikace vysokého školství a stabilizace rozpočtu vysokých škol. Ministerstvo by mělo připravit nový strategický materiál pro období od roku 2020 a efektivně čerpat evropské prostředky.

Zdroj