Ministr školství Robert Plaga k novému školnímu roku

Vydáno: 3 minuty čtení

Prázdniny jsou u konce a žáci a studenti se začínají vracet do školních lavic. Přinášíme Vám vzkaz ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy směrem k žákům a studentům, ale stejně tak učitelům a dalším pracovníkům ve školství.

Vážené paní učitelky, páni učitelé, milé žákyně, milí žáci, studentky, studenti, pracovnice a pracovníci ve školství,

již podruhé mám tu čest s Vámi zahajovat nový školní rok. Doufám, že se těšíte nejen na své, spolužáky, kolegy a kamarády. V úvodu bych chtěl přivítat všechny prvňáčky, pro které je tento den velkým přelomem a zároveň změnou v jejich životech. Začíná Vám dlouhá cesta plná nových informací, zkušeností a zážitků. Přeji, aby se Vám ve škole líbilo, aby Vás většina věcí bavila a abyste zde získali vše potřebné pro další život.

Letošní rok bude ve znamení změn, které věřím, že přispějí k lepším pracovním i studijním podmínkám pro Vás všechny. Dobrou zprávu mám pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, a totiž, že se nám podařilo vyjednat další zvýšení platů na dva roky dopředu. Vláda tedy splní slib, ke kterému se zavázala v programovém prohlášení, že platy pedagogů budou v roce 2021 na úrovni 150 % jejich výše z roku 2017. Jedná se o jedno z nejvyšších navýšení v rámci veřejného sektoru vůbec a pevně věřím, že již nikdo nepochybuje o tom, že školství a vzdělávání je pro současnou vládu opravdovou prioritou.

Co se dále týká financí, tak od ledna 2020 spouštíme nový systém financování regionálního školství. Školy už nebudou dostávat peníze podle počtu žáků, ale naopak podle rozsahu výuky a odučených hodin. Od této změny si slibujeme mnohem spravedlivější systém rozdělování peněz, který bude lépe zohledňovat individuální potřeby jednotlivých škol. Chtěli bychom školám umožnit vyšší míru dělení tříd na menší skupiny, častější využití tandemové výuky a postupné snižování počtu žáků ve třídě, a tedy i přínos pro kvalitu výuky.

Aktuálním krokem, který možná potěší mnohé středoškoláky, je, že jsem se rozhodl zrušit povinnou maturitní zkoušku z matematiky. Nadále by měl být zachován model volby mezi cizím jazykem a matematikou. K tomuto závěru jsem dospěl po pečlivé úvaze opřené o statistická data. Ač osobně považuji matematiku za velmi důležitý předmět, musíme nejprve změnit její výuku na školách a až poté je možné uvažovat o povinnosti ji zavést do maturitní zkoušky.

Vážení kolegové, milí žáci a studenti, ať už jste na jakémkoliv stupni vzdělávání, přeji Vám, aby se následující školní rok nesl ve znamení inspirace, vzájemné spolupráce, respektu a pochopení. Vyjít si vstříc, být k sobě milí a vytvářet společně příjemné pracovní prostředí je důležité vždy a všude. Ve škole, která připravuje mladé lidi na budoucí život, by to měla být samozřejmost.

Děkuji Vám.

Ing. Robert Plaga, Ph.D.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministr-skolstvi-robert-plaga-k-novemu-skolnimu-roku