Ministr školství debatoval s řediteli škol v Ústeckém kraji

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministr školství Robert Plaga dnes navštívil Ústecký kraj. Stalo se tak v rámci avizovaných výjezdů do regionů, při kterých chce ministr hovořit přímo s řediteli škol. Tématem jednání byly platy učitelů, reforma financování regionálního školství a administrativa. Vzhledem k vysokému počtu vyloučených lokalit v regionu byla jedním z diskutovaných témat také inkluze, kdy ředitelé škol ministra školství seznámili se specifiky kraje, ve kterém působí.

Výjezd ministra Roberta Plagy zahájila debata se zástupci sportovních spolků na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově, a to zejména o budoucnosti financování českého sportu v souvislosti se vznikem Národní sportovní agentury. Následovalo jednání se zástupci Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje na Vysoké škole finanční a správní v Mostě, kterého se zúčastnily tři desítky osob. Tématy jednání byla podpora technických oborů, podpora vysokoškolského vzdělávání nebo předčasné odchody žáků ze vzdělávacího systému. Jednání se zúčastnila také poslankyně Parlamentu ČR Hana Aulická Jírovcová.

Následovala návštěva Základní školy v Obrnicích, kde proběhla debata se zhruba dvěma desítkami ředitelů škol z Ústeckého kraje. „Pane ministře, jsem rád, že jste se tady k nám do jámy lvové vydal. Ale myslím, že si to můžete dovolit. Musím totiž říct, že práce současného vedení ministerstva je oceňována jako vysoce nadprůměrná a učitelé to vítají,“ řekl ředitel jedné ze základních škol v Mostě Roman Ziegler. Jeho slova potvrdili také další ředitelé. Diskuse se zúčastnila také zástupkyně náměstkyně ministra školství pro řízení ekonomické sekce Pavla Katzová a ředitel Odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Petr Bannert, kteří byli připraveni zodpovědět odborné dotazy ze strany ředitelů.

Výjezd byl zakončen návštěvou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a jednáním s jejím rektorem Martinem Balejem. Tématem jednání byly investiční záměry, které bude rektor realizovat ve svém druhém funkčním období. „Jsem rád, že na postu ministra školství, kde se dříve ministři střídali jak na běžícím páse a celkově to tomuto rezortu nikdy nepomáhalo, je od prosince 2017 osoba Roberta Plagy. Svému rezortu rozumí a také již prokázal, že je ochoten za něj i tvrdě bojovat. Konečně cítím snahu o pochopení našeho regionu a neposlouchám jen plané sliby a deklarace podpory,“ říká rektor UJEP Martin Balej.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-debatoval-s-rediteli-skol-v-usteckem-kraji