Ministr představil na tripartitě návrh změn reformy financování škol

Vydáno: 2 minuty čtení

Reforma financování regionálního školství by mohla být rozložena do dvou let, školy by se díky tomu lépe připravily na změny. Pozměňovací návrh poslance Ivo Vondráka dnes Radě hospodářské a sociální dohody pro vzdělávání a lidské zdroje (tzv. malá tripartita) představil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Pokud bude už od ledna 2019 zajištěno posílené financování na vyrovnání mezikrajových rozdílů mezi školami adalší peníze navíc pro mateřské školy, MŠMT návrh podpoří.

Od ředitelů škol se dozvídáme, že by uvítali delší čas na seznámení se s novým způsobem výpočtu financování výuky. Chtějí také modelový výpočet nového způsobu financování pro svou školu, aby měli srovnání, co jim změna přinese. Hlavně ale školy volají po tom, aby měly peníze na změny ve výuce garantovány už od začátku školního roku, ne až od ledna, tedy se čtyřměsíční prodlevou, jak s tím počítá stávající podoba reformy,“ vysvětlil ministr Plaga, proč by rozložení reformy do let 2019 a 2020 uvítal.

Spuštění reformy financování regionálního školství je plánováno od ledna 2019. Školy by nově neměly dostávat peníze podle počtu žáků, ale podle rozsahu výuky a odučených hodin. Nový systém financování by měl být spravedlivější a zohlední rozdíly ve velikosti a a oborové struktuře škol v krajích.

Návrh na postupný náběh reformy podpořím, pokud školy dostanou peníze na všechny potřebné změny ve výuce od 1. září 2019. Zároveň budu požadovat, aby v rozpočtu od ledna 2019 byly kromě navýšení peněz na platy částečně pokryty i výdaje na srovnání mezikrajových rozdílů mezi školami. Týká se to například Zlínského kraje nebo Vysočiny, kde platy ve školství oproti zbytku republiky zaostávají. Další podmínka je, abychom od ledna 2019 mohli zaplatit překryvy učitelek v mateřských školách a rozšířit provozní dobu školek. Pokud bude toto rozpočtově pokryto, podpořím to, aby se reforma do připraveného školského prostředí naplno rozběhla až od ledna 2020,“ dodal ministr.

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-predstavil-na-tripartite-navrh-zmen-reformy