Ministr jednal se zástupci krajů o reformě financování škol

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga jednal se zástupci Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport v čele s hejtmanem Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákem. Tématem byla reforma financování regionálního školství, která by měla začít platit od ledna 2019.

„Pro nastartování změny financování je nutné 10 miliard korun, z nichž téměř polovina půjde na vyrovnání regionálních rozdílů v odměňování učitelů a další prostředky budou směřovat do možnosti dělení hodin, to znamená zvýšení kvality výuky na jednotlivých školách v regionálním školství,“ uvedl ministr školství, mládeže a tělovýchova Robert Plaga. Zároveň dodal, že pokud by se ve státním rozpočtu na tyto účely nenašly peníze, je na místě uvažovat o odložení reformy financování o rok či dva.

Budou se hledat cesty tak, aby ten rozpočet byl vyšší, abychom mohli naše učitele správně zaplatit a zajistit provoz našich škol,“ dodal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Stávající normativní systém financování podle počtu žáků nepostihuje specifika jednotlivých regionů a mezi kraji jsou velké rozdíly ve výši finanční podpory na vzdělávání ve stejném typu škol. Nově by měl být školám stanoven maximální rozsah přímé pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Díky tomu by se tak zohlednila rozdílná velikostní a oborová struktura škol v krajích, finanční náročnost podpůrných opatření a rozdílná platová úroveň pedagogů v jednotlivých školách.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-plaga-jednal-se-zastupci-kraju