Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší odborné školy

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo další dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Po mateřských a základních školách, pro které byly výzvy na šablony vyhlášeny v červnu letošního roku, mohou tento typ projektů s malou administrativní náročností realizovat nově i střední a vyšší odborné školy.

„Pro střední a vyšší odborné školy v Praze i méně rozvinutých regionech je ve výzvách Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. připravena celkem 1 mld. Kč. Školy nemusí samy specifikovat aktivity projektu, ale pouze vybírají již přednastavené šablony nebo aktivity a dle vlastních potřeb si sestavují celý projekt,“ říká Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů. 

Stejně jako u šablon pro mateřské a základní školy je jedna z výzev určena žadatelům sídlícím mimo území hl. m. Prahy a druhá naopak pouze po žadatele sídlící na území hl. m. Prahy. Vedle personální podpory (školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog), která školám pomůže zajistit hladký průběh společného vzdělávání, obě výzvy nabízejí šablony na školního kariérového poradce, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, zapojení ICT technika do výuky, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, CLIL ve výuce nebo zapojení odborníka z praxe do výuky. Mezi podporované aktivity patří mimo jiné také další vzdělávání pedagogických pracovníků včetně jejich osobnostně sociálního a profesního rozvoje. Školy ve svém projektu mohou podpořit žáky nebo studenty v denním studiu i v ostatních formách studia.  

OP VVV

Střední a vyšší odborné školy mohou o dotaci žádat od 20. prosince 2016 až do vyčerpání alokace, nejpozději však 30. září 2017 do 14:00 hodin.

Více informací naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-skolstvi-spustilo-sablony-pro-stredni-a-vyssi