Ministerstvo školství připravilo manuály pro školy

Vydáno: 4 minuty čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes na tiskové konferenci oznámil, že resort školství již ve spolupráci s odborníky z ministerstva zdravotnictví dokončil manuály pro všechny typy škol a školských zařízení. Tyto manuály budou v příštím týdnu distribuovány do všech škol v ČR tak, aby se mohli ředitelé připravit na jednotlivé fáze uvolňování, které nastanou 11. a 25. května.  „Pokud se někdo bál drakonických opatření, mohu jej uklidnit. Důležitým faktorem pro nás byla proveditelnost na českých školách,“  řekl ministr školství na tiskové konferenci.

Konkrétně se bude jednat o materiály pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. Stejně tak budou mít materiály k dispozici ředitelé základních uměleckých škol, středisek volného času a školských poradenských zařízení. Manuály budou po rozeslání do škol přístupné také na webu ministerstva. Na materiálu ministerstvo školství úzce spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem. Byly rovněž konzultovány a připomínkovány ze strany odborné veřejnosti, zejména pak ředitelů škol, zástupci školských asociací či samospráv.

„Chtěl bych poděkovat epidemiologické skupině, protože ta práce na manuálech byla velmi intenzivní. Zohledňovali jsme proveditelnost na školách, a to i co se týká nákladů, které s tím budou mít školy spojené. Myslím, že jsme našli proveditelný kompromis,“ řekl na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga. „Pokud měli ředitelé škol obavy z nějakých drakonických opatření, mohu je uklidnit. V mateřských školách by měl být relativně normální provoz, samozřejmě se zvýšenou hygienou a dezinfekcí. Děti ale nebudou muset nosit roušky. U základních škol, kam nastoupí žáci 9. tříd k přípravě na přijímací zkoušky po skupinách o patnácti členech, budou rovněž mírně zvýšené hygienické požadavky, ale ve chvíli, kdy budou dodrženy rozestupy, žáci ani učitelé nebudou muset mít roušky. To samozřejmě neplatí ve společných prostorách, kde je budou muset mít nasazeny. Stejná pravidla budou platit také u středních škol, do kterých budou docházet žáci na zesílenou přípravu k maturitní zkoušce,“ doplnil ministr Plaga. V manuálech jsou uvedeny rovněž podmínky pro provoz školních jídelen, kde budou mít školy možnost určit si způsob provozu dle vlastních možností.

„Co se týče ochrany rizikových osob, je zde princip dobrovolnosti. Součástí materiálů, které vyšleme do škol, bude i vymezení rizikových skupin, aby se mohli žáci, studenti a rodiče seznámit, kdo je riziková skupina, a zvážit tak účast ve škole, která bude u všech skupin, znovu opakuji, na bázi dobrovolnosti,“ dodal ministr školství Robert Plaga.

Vláda včera schválila usnesení, podle kterého bude od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Bude také možná osobní přítomnost ve škole při výuce na základních uměleckých školách, jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou. Opět platí, že výuka může probíhat ve skupinách max. 15 osob.

Obnovena bude k 11. květnu také činnost středisek volného času (skupiny max. 15 osob), prezenční výuka na školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech a rovněž ve školách při zdravotnických zařízeních. Obnoví se také činnost školských poradenských zařízení.

Více informací k harmonogramu na webu MŠMT ZDE.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo-skolstvi-pripravilo-manualy-pro-vsechny-typy