Ministerstvo seznámí školy s novým způsobem financování

Vydáno: 2 minuty čtení

Seminářem na pražském Jarově v pondělí 14. května odstartuje 2. kolo školení pro ředitele a další zástupce škol k reformě financování regionálního školství. Vedení MŠMT na nich seznámí zástupce škol se změnami, které školy čekají od ledna 2019 v souvislosti s novým způsobem rozdělování peněz na vzdělávání. Do 22. června se uskuteční celkem 11 seminářů pro zhruba 3000 účastníků.

Celodenní semináře budou rozdělené na dopolední blok pro mateřské a základní školy a školní družiny, odpolední blok pak pro střední a vyšší odborné školy. „Na seminářích ředitelům a dalším zástupcům škol představíme způsob, jakým budeme financovat práci pedagogů i nepedagogů. Seznámíme je také s tím, jak budeme počítat maximální počet vyučovacích hodin, které školám proplatíme. Zároveň školám ukážeme, jaké statistické údaje budou pro výpočty zásadní a na co si dát při jejich vykazování pozor,“ popsal průběh seminářů náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl.

Nový způsob financování regionálního školství začne být uplatňován od ledna 2019, školy tedy budou mít dostatek času se na změny připravit. Na spuštění reformy má MŠMT přislíbeno navýšení rozpočtu o více než 10 miliard korun. Do začátku nového školního roku by také měl být hotov orientační výpočet, kolik zaměstnanců pro zabezpečení výuky si bude moci škola dovolit.

Nejedná se o revoluční změnu, ale o narovnání nespravedlivého systému rozdělování peněz. Každá škola, která bude mít organizované vzdělávání v rámci platných právních předpisů, dostane peníze na odměňování svých zaměstnanců podle svých reálných potřeb a podmínek pro výuku. Nový systém zohlední velikost a naplněnost školy, finanční náročnost daného oboru, potřebný provoz v družinách a tak dále. Ředitelé získají jistotu a jasná pravidla ohledně toho, s kolika penězi mohou počítat. Školy budou dostávat peníze z MŠMT prostřednictvím krajských úřadů v rámci jednoho balíčku,“ uvedla náměstkyně pro řízení ekonomické sekce Zuzana Matušková.

První kolo seminářů pro školy se uskutečnilo na podzim 2017 ve všech krajích ČR. Na přelomu léta a podzimu 2018 se pak budou konat semináře pro krajské úřady, obce s rozšířenou působností, ale také pro základní umělecké školy.


Časté dotazy k reformě financování regionálního školství ZDE

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministerstvo-seznami-skoly-s-novym-zpusobem-financovani