Minecraft - hra, nebo výukový nástroj?

Vydáno: 7 minut čtení

Zkuste přijít do třídy a zeptat se, kdo už slyšel o hře Minecraft. Přihlásí se 90 % z přítomných žáku. Když se zeptáte, kdo ji už hrál, nebo stále hraje, tak se jich přihlásí v průměru tři čtvrtiny. A zajímavé je, že není podstatné, v jaké třídě či typu školy se na tuto otázku zeptáte. Tato hra od roku 2009, to jest od svého vzniku, ohromila a stále ohromuje všechny věkové kategorie na celém světě.

Co to ten minecraft vlastně je?

Hra, jejímž prostřednictvím získá žák možnost pochopit pojmy spojené s budováním, udržitelností komunity, technickými zákonitostmi. S její pomocí může zkoumat a prověřovat situace, s nimiž se setká v reálném světě. Pomáhá rozvíjet logické myšlení, kreativitu, ale také vytváří podmínky pro spolupráci, překonávaní překážek, nastavení priorit úkolů, a to díky sekvenčnímu řešení problému.
Celá hra se odehrává v otevřeném, tzv. sandboxovém světě. Najdete zde světy tvořené z 3D bloků, plné vesnic, lesů, vodních ploch, kopců, jeskyní a dalších přírodních úkazů. Bloky mají vlastnosti a strukturu materiálů, se kterými se sekáváme v reálném světě. Nevyhneme se zde ani běžným fyzikálním zákonům, jako je gravitace, možnost plavání ve vodě, růst stromů a rostlin, střídání noci a dne nebo deště se sluncem. Ve hře máte možnost nastavit dva základní módy: survival a creative.
V módu survival, si hráč pro přežití obstarává potravu chovem nebo lovem, pěstuje plodiny, doluje materiály, staví příbytky, ve kterých se schovává před nebezpečím. V módu creative rozvíjí svou kreativitu bez starostí o vlastní přežití. Hráč zde má neomezenou svobodu pohybu a možnost různých činnosti.
Největší výhodu je, že tato hra nemá stanovený žádný cíl. A to je právě to, co nám pedagogům otevírá neskutečné možnosti využití této hry. Ve výuce je ji možno použít v jakémkoliv ročníků, třídě či předmětu, jelikož cíl si definuje každý vyučující podle svých potřeb.
 

Minecraft: Education edition

Verze určená právě do škol vznikla s využitím zkušeností řady studentů a učitelů z celého světa, kteří dostali na jaře letošního roku možnost testování nové verze. Na základě jejich zpětné vazby se vzhled nové školní verze vyvíjel. Základ je postaven na verzi MinecraftEdu, kterou využívali učitelé ve výuce od roku 2011 ve více než 40 zemí světa a kterou v lednu 2016 odkoupil Microsoft a má v úmyslu ji dále rozvíjet právě pro školní potřeby pod názvem Minecraft: Education Edition.
Licence Minecraft: Education Edition jsou k zakoupení od 1. listopadu 2016. Základem této verze je platforma Office 365, což umožňuje jednoduchý nákup a následné bezpečné přihlášení s využitím funkce sign-in do tohoto prostředí. Režim team-play poskytuje možnost přihlášení až pro 30 studentů.
Ve srovnání s klasickými verzemi Minecraftu je tato verze obohacena o funkci non-player učitelské menu, které dává učiteli možnost řízení, usměrňování, kontroly, hodnocení, komunikace, spolupráce, poskytování zpětné vazby všem žákům, kteří se nacházejí v daném čase v herním poli. Další výhodou, kterou tato verze poskytuje, je zjednodušený postup pro import světů, které již byly vytvořeny.
Pokud budete vytvářet vlastní výukový svět nebo si budete upravovat svět tak, aby vyhovoval vašim pedagogickým účelům a vašemu cíli, má tato verze v inventáři předměty, které se v klasickém Minecraftu nevyskytují nebo jsou vhodné právě pro výukové účely.
Jedním z těchto předmětů, které mají funkci zdroje informací, jsou informační tabule. Ty jsou k dispozici ve třech velikostech, a to podle délky textového řetězce, který lze na ně umístit. Dalšími informačními pomocníky jsou tzv. NCP postavičky, které nám mohou poskytnout jak textové informace, tak je lze propojit hypertextovými odkazy se zdroji dalších informací, jako jsou videa, články, obrázky. To je velmi výhodné v tom, že žáci zde mají nejen definované další postupy, ale také zde dochází ke střídání činností mezi hrou a studiem s využitím výukového videa, hledání odpovědí v odborných textech, konzultace problému, plánování, spolupráce a následné přenesení získaných poznatků do prostředí virtuálního světa, kde můžou získané znalosti aplikovat a simulovat nastudované zákonitosti.
Výhodnými předměty jsou bloky, které by se daly nazvat jako „omezovače“. Jak bylo řečeno, nacházíme se v neomezeném světě a tento neomezený pohyb může být právě při plnění cíle překážkou. Tyto bloky dokážou definovat prostor, ve kterém se žák nachází, a případně omezit možnost ničení části mapy, kterou jsme pracně připravovali. Jsou to bloky, které tvoří neviditelné stěny, za které je pohyb omezen (pokud postava nemá status opped). Bloky můžeme použít jako základ pro stavby. Žák má možnost tyto stavby procházet, zkoumat, prohlížet, ale nemá možnost bourat, případně stavět a měnit. Každý žák má možnost svou práci krok po kroku zaznamenávat do svého potrtfolia, a to pomocí exportu snímku z kamery. Kamera je k dispozici v inventáři předmětů každého hráče, který se v herním prostoru nachází. Portfolio může být podkladem pro jeho hodnocení.
 

Minceraft v praxi

Poprvé jsem tuto hru použila jak nástroj pro stavbu modelu naší školy. Podmínkou bylo školu postavit v měřítku 1:1 a co nejvíce přiblížit realitě. Do projektu bylo zapojeno 25 žáku.
V procesu plánování se museli žáci seznámit s plány školy. Ty nám nebyly v plné míře k dispozici, takže jsme zadání rozšířili o dovednosti s vyhledáváním na internetu, a to konkrétně v katastrálních mapách. Dalším pojmem bylo měřítko mapy a přepočítávání velikostí stavby do reálných délek. Poté bylo nutno délky přizpůsobit pomocí zaokrouhlování do velikostí realizovatelných v prostředí Minecraftu (délka 1 kostky je 1 m2). Setkávali jsme se zde s pojmy jako čtverec, obdélník, krychle, kvádr, ovál a s dalšími geometrickými tvary.
Ve fázi výstavby prvně žáci řešili problém umístění stavby do terénu. Seznamovali se s materiály a jejich vlastnostmi, které využívali při stavbě nebo se kterými se setkali přímo ve světě Minecraftu. V této fázi také vytvářeli souhrny použitých materiálů v programu MS Excel. Výstupem byla tedy nejen stavba, ale i dokumenty z fáze plánování a souhrnné přehledy o využitém materiálu. Bylo neskutečně zajímavé je sledovat a být aktivním článkem jejich dění.
Minecraft je hra, která rozvíjí dovednosti 21. století, a to komunikaci, spolupráci, řešení problému, rozdělení si rolí, odpovědnost za splnění úkolu, sebekontrolu. Má neomezené možnosti. Je jen na vás, jaký cíl stanovíte, může to být například stavba středověkého města a simulace života v něm, kde budete hledat odpovědi na otázky týkající se například Velkomoravské říše. Můžete řešit zavodňování vodních ploch nebo výstavbu číslicového obvodu a následné sestavení funkční kalkulačky.

Mnecraft
 
Zdroj: Pro časopis Řízení školy (12/2016), Ing. Karel Klatovský