Mindfulness v prostředí školy

Vydáno: 1 minuta čtení

Pojem wellbeing je ve školním prostředí skloňován stále častěji. Obecně ho můžeme popsat jako stav, ve kterém se cítíme dobře a zvládáme dobře fungovat.

Výzkumy dokazují, že úroveň wellbeingu ovliňuje mimo jiné produktivitu a schopnost učit se. Školní prostředí je jedním z faktorů, které ovlivňuje celkovou životní spokojenost učitelů i žáků  a ta se odráží na jejich výkonech. Cítí se u vás žáci a učitelé dobře? Zvládají se koncentrovat a dosahují dobrých výsledků? Jaké jsou vztahy na pracovišti a ve třídách?

Na webináři se podíváme na to, jak může škola podpořit wellbeing učitelů i žáků skrze praxi mindfulness (všímavosti). Z marketingového hlediska jde o aktivity v rámci interní komunikace, které mohou mít pozitivní vliv na atmosféru ve škole, spokojenost zaměstnanců i žáků a v dlouhodobém horizontu také na samotnou značku školy. Webinář je zdarma a třeba pomůže zlepšit atmosféru a spokojenost právě na vaší škole.

Více informací

 

Zdroj: https://www.nezzazvoni.cz/skoleni/mindfulness-ve-skole/