Mimořádný newsletter Řízení školy online

Vydáno: 2 minuty čtení

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství vyhlásil stávku - tuto středu 6. 11. 2019.

Na co nezapomenoutŘízení školy online

  • Stávka je právo zaměstnance, nikoliv povinnost.
  • Pedagogičtí pracovníci se ke stávce připojit mohou, příp. nemusí.
  • Není nutné, aby stávkovali všichni pedagogičtí pracovníci dané školy, mohou třeba jen někteří.
  • Je nutné informovat v dostatečném předstihu o tom, zda se na škole bude stávka konat (MŠMT doporučuje informovat nejdéle během úterý 5. 11. 2019).
  • Informaci o stávce by měla škola zveřejnit jasným a přehledným způsobem (při vstupu do školy, na webových stránkách školy, zaslat ji v rámci informačního systému).
  • V případě pochybností či nejasností se mohou zákonní zástupci obrátit přímo na ředitele konkrétní školy, který by jim měl předat konkrétní informace o způsobu vedení stávky na dané škole.
  • Stávkující zaměstnanci čerpají neplacené volno (a tudíž nemusí být na pracovišti).
  • Zdravotní a sociální pojištění stále platí zaměstnavatel.
  • Škola, která se ke stávce připojí, by měla vyplnit hlášení pro KROS (ČMOS PŠ).

Důležité zprávy ČMOS PŠ

Stávku nepodporují

Stávku podporují

Pohled Informačního centra o vzdělávání - EDUin

 

Zdroj: https://www.rizeniskoly.cz/cz/novinky