Mimořádné vzdělávání distančním způsobem a mimořádné ředitelské volno

Vydáno: 2 minuty čtení

Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech

V čem se shoduje a v čem se liší „mimořádné vzdělávání distančním způsobem“ a „vzdělávání distančním způsobem“?

  • „mimořádné vzdělávání distančním způsobem“ je zakotveno zákonem č. 26/2022 Sb., „vzdělávání distančním způsobem“ je vymezeno v § 184a školského zákona

V čem se shoduje a v čem se liší „mimořádné ředitelské volno“ a „ředitelské volno“?

  • „mimořádné ředitelské volno“ může ředitel školy vyhlásit, pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 pedagogických pracovníků nelze dočasně zajistit prezenční vzdělávání ve škole nebo vzdělávání distančním způsobem podle § 184a školského zákona; „ředitelské volno“ může ředitel školy vyhlásit ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických

Podrobněji se rozlišení věnuje PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., v Pracovní situaci "Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem v souvislostech". Zde také upozorňuje na možné chyby, kterých se můžete dopustit, a přidává tipy, na co nezapomenout. Pracovní situaci si mohou zobrazit všichni předplatitelé Řízení školy online variant Profesor, Mentor Plus či Mentor (včetně podlicencí). Pokud si tuto Pracovní situaci nemůžete zobrazit, zaregistrujte se a můžete využít 30denní zkušební verzi celé webové aplikace Řízení školy online zdarma

Zdroj: https://www.rizeniskoly.cz/cz/pracovni-situace/zakon-o-mimoradnem-reditelskem-volnu-a-mimoradnem-vzdelavani-distancnim-zpusobem-v-souvislostech.zs-1439.html