Mimořádné šetření COVID 6

Vydáno: 3 minuty čtení

V souvislosti s vývojem epidemické situace bude testování dětí a žáků pokračovat v souladu s požadavky Ministerstva zdravotnictví zřejmě i v následujícím období. Vzhledem k tomu je nutno zajistit pokračování centrální distribuce antigenních testů a zároveň i efektivní využití zásob antigenních testů, kterými školy disponují.

Jaké údaje se budou zjišťovat

  • informaci o počtu všech dětí v přípravné třídě základní školy a v přípravném stupni základní školy speciální, všech žáků v základní škole a všech žáků v prezenční formě vzdělávání ve střední škole a konzervatoři, kteří se testují centrálně dodávanými Ag testy v jednom testovacím termínu (předvyplněn bude jejich celkový počet vycházející ze zahajovacích výkazů S 4c-01, M3, M8 a M9 ve stavu k 30. 9. 2021, škola tak buď údaj potvrdí nebo upraví)
  • a dále pak o informaci o předpokládaném zůstatku antigenních testů na vaší škole pro termín testování 17. ledna 2022 a následující.

Termíny a forma šetření

Budete-li toto šetření vyplňovat dříve než po testování ve čtvrtek 13. ledna 2022 nezapomeňte zohlednit odpočtem i spotřebu testů pro toto testování a na základě jeho výsledků eventuálně i předpokládanou spotřebu testů pro zajištění testování „Test to Stay“ v pátek 14. ledna 2022 – pro účely takového zohlednění bude šetření zpřístupněno až do čtvrtka 13. ledna 2022 18 hodin.

Mimořádné šetření   proběhne   standardně   v systému   sběru   dat   Ministerstva   školství,   mládeže a tělovýchovy na adrese https://sberdat.uiv.cz/login. Dotazník naleznete pod tlačítkem „Dotazník COVID 6“ v pondělí 10. ledna 2022 od 12 hodin, údaje pak bude nezbytné vyplnit nejdéle do čtvrtka 13. ledna 2022 do 18 hodin.

Co bude následovat po šetření

Na základě vámi v šetření vykázané potřeby Ag testů pro testování dětí a žáků v jednom testovacím dni a na základě uvedeného stavu zásob testů pak budou probíhat přípravy distribučních seznamů pro další distribuce připravované po ukončení šetření (tj. na testování v termínu 24. ledna 2022 a následující). Stav zásob testů bude zohledňován v dalších distribucích, a to až do jejich plného využití.

Předpokládáme, že po realizaci tohoto šetření dojde ke snížení administrativní zátěže všech distribučních článků, neboť se již nebude vyskytovat odmítnutí dodávek Ag testů některou školou. Distribuovány budou v každé další distribuci totiž testy jen těm školám, u kterých bude na základě skutečností vykázaných v šetření relevantní předpoklad, že nebudou mít dostatečnou zásobu testů pro aktuální počet distribuovaných testovacích termínů.

Vyplnění šetření tak věnujte mimořádnou pozornost a uvedené údaje před jejich definitivním odesláním prosím překontrolujte. Harmonogram přípravy další distribuce je velmi napjatý a dodatečné změny do něj již bohužel nebude možné promítnout.