Mimořádná výzva CEI

Vydáno: 1 minuta čtení

Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, CEI), která je sdružením pro regionální přeshraniční spolupráci zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, vyhlásila mimořádnou výzvu k předkládání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19.

Výzva se zaměřuje na následující oblasti intervence:

  • Zdravotní péče a telemedicína
  • Vzdělávání a e-learning/distanční vzdělávání
  • Podpora nejmenších, malých a středních podniků

Projekty s žádostí o grant mohou podávat veřejné i soukromé organizace členských států CEI (včetně ČR). Na projekty v členských státech EU je v rámci výzvy vyčleněna částka 310.000 EUR. Granty je možné získat až do výše 100 % rozpočtu projektu (max. však 40.000 EUR na projekt). Termín pro podání žádostí je 9. dubna 2020.

Podrobnější informace naleznete zde: https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/mimoradna-vyzva-cei