Mezinárodní srovnání ředitelů škol: české administrativní inferno

Vydáno: 1 minuta čtení

Publikace

V této studii dokumentujeme, že v Česku se na úrovni vedení základních škol střetává několik extrémů:

  1. školy mají velmi vysokou autonomii,
  2. administrativní zátěž ředitelů škol je velmi vysoká,
  3. noví ředitelé nejsou na novou profesi v průměru dostatečně připraveni,
  4. platové ohodnocení práce ředitele je nízké a nedostatečně atraktivní a
  5. velmi vysoký počet malých škol vyžaduje vysoké počty ředitelů.

Publikaci si můžete přečíst zde

Z úvodu

„O důležitosti efektivního vedení škol dnes už asi nikdo nepochybuje. Možná i proto se vedení škol a pozice ředitele školy stalo v mezinárodním měřítku prioritou ve vzdělávacích politikách. Hraje totiž klíčovou roli ve zlepšení výsledků vzdělávání a kvality výuky, a to tím, že ovlivňuje motivace a schopnosti učitelů a zároveň také školské prostředí.“

Zdroj: Publikace Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu, Miroslava Federičová, listopad 2019