Mezinárodní konference „Patříme k sobě? Region jako „education“village“

Vydáno: 3 minuty čtení

Odborná konference s odborníky ze zemí EU se zaměří na partnerství škol a firem ve středním odborném vzdělávání a představí příklady dobré praxe, kde již dobrá spolupráce funguje. Program konference je určený učitelům a ředitelům škol, zástupcům firem, širší veřejnosti a v neposlední řadě studentům. Mezi klíčové osobnosti, které v rámci programu vystoupí, patří Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti ČR, Martina Viktorie Kopecká, husitská farářka a prezidentka festivalu Meeting Brno, Daniel Low-Beer, zakladatel Nadačního fondu Archa – rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera a další.

Konference se koná 7. a 8. prosince v Brně. Program pořádají ve spolupráci Národní pedagogický institut ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, VIM, Meeting Brno, Jihomoravský kraj.

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť. Zkrátka celé „vesnice“. Dramatické události posledních let vyžadují prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy. Pořadatelé proto zvolili pro konferenci název „Patříme k sobě?“

„Aby se každý z aktérů mohl stát více sám sebou, všichni se navzájem lépe propojili a z jejich spojení mohly vznikat nové, inovativní platformy, potřebujeme něco jako zlepšení „oběhu krve mezi orgány“ v daném území. Z těžkopádných, mnohdy do sebe zahleděných institucí se tak mohou stát spojenci v jedné velké „education village“, o níž hovoří nedávná iniciativa Global Compact on Education,“ uvádí k tématům konference David Macek, Vedoucí krajského pracoviště Brno, NPI ČR. Odlišnost je přínosem a obohacením pro ostatní, každý má šanci si uvědomit svou jinakost, unikátnost vlastní role i závislost na druhých. Při snaze předat druhým to nejlepší ze sebe může celá komunita rozlišovat, co má smysl a podle toho rozhodovat o prioritách svého dalšího rozvoje. Budoucnost si zaslouží investici toho nejlepšího, co máme v současnosti k dispozici. Školy se v této vizi přirozeně stávají otevřeným, tepajícím ohniskem komunitního života, ne sterilně separovanými objekty.

Program konference, který moderují Martina Viktorie Kopecká a David Macek, zahájí první blok s tématem Odborné vzdělávání jako příležitost a partnerství v regionu. Náplní bude pozorná reflexe okolností, které nás aktuálně určují.  Druhý blok nabídne inspiraci od těch, kdo ztělesňují dobrou praxi. Další program prvního dne otevře téma péče o talent a hledání cest ke spolupráci škol a firem. Vystoupí člen rodiny Löw-Beer, která je strhujícím příkladem kreativního uchopení téměř zničeného odkazu. Následovat bude představení celoevropsky uznávané inkluzivní excelence italské Asociace Cometa. Odpoledne se bude věnovat tématu partnerství škol a firem pod vedením nového superintendenta odborného vzdělávání, následně příkladům podpory nadání.

Ve čtvrtek 8. prosince budou představena tři jména, jejichž velikost umocnilo kritické období války, pandemie a křehkosti – Komenský, Liverpool College a Asociace Cometa. Příklad spolupráce Gymnázia Matyáše Lercha s lichtenštejnským Gymnasiem Vaduz ukáže, jak může partnerství škol svým významem daleko přesahovat oblast vzdělávání. Další dobrou praxi ukáže spojení institucí v Jihomoravském kraji v minulosti, současnosti i budoucnosti. Účastníci také uvidí, čím se lze inspirovat z Globálního vzdělávacího paktu. Odpoledne vyvrcholí ukázkou, jak se díky podpoře vzdělání mění festival Meeting Brno. Jeho prezidentka Martina Viktorie Kopecká povede otevřený dialog s významnými autoritami o možnostech hlubší spolupráce regionálních „education villages“. Protože k výchově dítěte je třeba celé vesnice.

Zdroj: NPI ČR