Mezinárodní fórum k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků 2016

Vydáno: 2 minuty čtení

Národní institut pro další vzdělávání pořádá druhou Mezinárodní konferenci k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, která se ve spolupráci s českými a zahraničními partnery uskuteční ve dnech 1. a 2. prosince 2016 v konferenčních prostorách Autoklubu ČR, Opletalova 29, Praha 1.

Téma letošní konference je zaměřeno na zkušenosti a mapování potřeb z oblasti plánování a realizace profesního rozvoje pedagogických pracovníků v aktuální praxi českých škol, ale i na evropské a světové trendy ve vzdělávání pedagogů. Cílem akce je nabídnout učitelům, ředitelům a další odborné veřejnosti prostor pro prezentaci a výměnu názorů na podobu a budoucnost profesního vzdělávání pedagogických pracovníků.

První den konference budou v plénu prezentovat své zkušenosti jak odborníci z České republiky, tak ze Slovenska, Polska, Německa a Francie zastupující akademickou sféru –Université de Franche Comté (FR), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (SK), státní správu – Ośrodek Rozwoju Edukacji (PL), zástupci České školní inspekce, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (ČR) či samosprávy (Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen (DE).

Druhý den konference proběhnou workshopy zaměřené na konkrétní otázky profesního rozvoje pedagogů a jejich řešení ve školách. Účastníci si mohou vybrat jedno ze čtyř pracovních témat a porovnat vlastní zkušenosti s řediteli, kteří je workshopy provedou. Hlavní řešené okruhy budou:  Jak školy řeší adaptační období učitelů? Dokážeme efektivně využívat profesní plán rozvoje pedagogů? Co jsou a jak v praxi fungují profesní portfolia učitelů? Jakým způsobem ovlivňuje společné vzdělávání profesní rozvoj ve školách?

NIDV-screen

Bližší informace o registraci, programu a našich i zahraničních odbornících, kteří na konferenci vystoupí, najdete na www.konference.nidv.cz.

 NIDV