Mezinárodní den gramotnosti přináší mapu gramotností v ČR

Vydáno: 3 minuty čtení

U příležitosti Mezinárodního dne gramotnosti, který podle UNESCO připadá na 8. září, spouští Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jednoduchou Mapu gramotností v ČR. Chce tak upozornit na téma podpory učitelů MŠ a ZŠ a vyzdvihnout, a hlavně sbírat informace o místech, kde se systematické podpoře rozvoji gramotností dětí a žáků věnují. Cílem je také podpořit školy, učitele či instituce ve využívání gramotností jako zdroje pro inovace ve výuce. Subjekty se do mapy mohou přidávat celý měsíc, který uzavře on-line konference 8. října.

I když se úroveň vzdělanosti západního světa a dovednosti číst a psát považují za samozřejmé, pojem gramotnost znamená také schopnost rozumět kontextu, chuť učit se a dovednost řešit problémy. Funkční gramotnost je schopnost uplatňovat vědomosti při řešení nejrůznějších životních situací, jako třeba porozumění smlouvě s bankou, rozpoznání finančního podvodu či kyberšikany, šíření hoaxů a falešných zpráv, nebo třeba odhad velikosti pozemku. 

NPI ČR se ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou školní inspekcí zabývá tématem gramotností také v projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt přibližuje na tematickém webu Gramotnosti.pro život nový pohled na vzdělávání a dává tipy, jak gramotnosti rozvíjet. Ty se učitelé učí zapojovat také do školní výuky, projekt podporuje sdílení praxe mezi nimi, používání otevřených vzdělávacích zdrojů ve výuce a rozvoj reflektivní praxe ve školách.

Mapu gramotností spouštíme s cílem na téma upozornit, podpořit další učitele a vyzvat k zapojení další učitele, školy, knihovny i další instituce. Ty se mohou do mapy přidat nebo vyhledat spojence ve svém okolí,” uvádí Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu České republiky.

Gramotnosti se NPI ČR daří prostřednictvím třicítky pilotních mateřských a základních škol dostávat přímo do výuky k dětem. V podmínkách různorodých škol tak ověřují konkrétní postupy propojení gramotností do výuky a následně je sdílejí s dalšími učiteli a školami.

Projekt PPUČ představuje síť 36 pilotních MŠ a ZŠ, ve kterých se věnují systematické podpoře vybraných učitelů za pomoci proškoleného týmu školy a facilitace odborníků a mentorů z NPI ČR. Cílem inovací je najít silné stránky vlastní školy, nebát se zkušenosti sdílet i mimo zdi školy, a hlavně objevit v pilotních aktivitách co nejvíce příležitostí základních gramotností i v předmětech, kde se s nimi děti a žáci běžně nepotkají.

Projekt Podpora práce učitelů realizuje NPI ČR v rámci operačního programu OP VVV. Projekt má za cíl přinášet inovace do vzdělávání a rozvíjet kapacity škol a jejich učitelů. Zabývá se klíčovým tématem rozvoje gramotností v praxi MŠ a ZŠ napříč předměty a aktivitami s dětmi a žáky, přičemž učitelům nabízí články, kterými se mohou pro svou výuku ve školách inspirovat. 

Řízení školy online

Zdroj: NPI ČR