Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

Vydáno: 1 minuta čtení

V rámci úzké spolupráce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vznikla „Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování“.

Cílem Metodiky, která byla projednána v Meziresortní pracovní skupině pro institucionální stravování, není zavádět nové povinnosti, ale poskytnout ucelený, podrobný a jednotný výklad na možnost poskytovat dietní stravování v rámci školních jídelen. 

Metodika reflektuje výsledky monitoringu dietního stravování provedeného hygienickou službou v průběhu roku 2023. Přináší výklad nejasnostem, které se s poskytováním této služby pojily.

Doporučené postupy vznikly ve spolupráci nutričních terapeutů, hygieniků či metodiků školního stravování a prošly pilotním ověřováním na přesně definovaném reprezentativním vzorku zařízení školního stravování.

Metodika

Zdroj: https://www.edu.cz/methodology/metodika-poskytovani-dietni-stravy-v-ramci-skolniho-stravovani/

Další aktuality