Metodický pokyn k pedagogické intervenci

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává metodický pokyn k realizaci pedagogické intervence ve školách, školních družinách a školních klubech.

Řízení školy onlineV metodickém pokynu naleznete základní vymezení právního rámce a doporučení pro organizaci pedagogické intervence ve školách od 1. 2. 2021. Pokyn dále obsahuje podrobné informace o souvislostech v oblasti pracovně právních vztahů, financování pedagogické intervence a statistického výkaznictví. 

Ke stažení:

Novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků vydává tento metodický pokyn k realizaci pedagogické intervence ve školách, školních družinách a školních klubech.

Zdroj: https://www.edu.cz/metodicky-pokyn-k-pedagogicke-intervenci/