Metodický materiál ke stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech veřejných zřizovatelů od 1. 1. 2024

Vydáno: 1 minuta čtení

Od 1. ledna 2024 dochází v souvislosti s novelou § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

Na základě této novely bude v těchto školách a školských zařízeních nově stanovovat výši úplaty zřizovatel.

Celý metodický materiál naleznete ZDE.

Zdroj: https://www.edu.cz/methodology/metodicky-material-ke-stanoveni-uplaty-za-vzdelavani-v-materskych-skolach-skolnich-druzinach-a-skolnich-klubech-verejnych-zrizovatelu-od-1-1-2024/