Metodické materiály pro rozvoj gramotností ve výuce v MŠ a ZŠ

Vydáno: 4 minuty čtení

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) vydal za podpory ESF a MŠMT čtyři publikace s konkrétními náměty do výuky, díky kterým mohou učitelé předškolního a základního vzdělávání rozvíjet u dětí a žáků čtenářskou, digitální nebo matematickou gramotnost. Publikace obsahují dohromady 144 aktivit 

“V NPI ČR si uvědomujeme, že povolání učitele je náročné, a proto přicházíme s našimi materiály pro mateřské školy. Díky 29 kartám je možné i v předškolním vzdělávání rozvíjet například digitální gramotnost, které se, podle našich zkušeností, kolegyně často bojí,” říká Jana Smolková, garantka předškolního vzdělávání.   

 “Pro první stupeň ZŠ jsme společně s kolegyněmi připravily 49 karet, které vznikly na základě pilotáže a komunikace s učiteli v pilotních školách,” dodává Simona Šedá, editorka publikace a garantka stupně vzdělání 1. stupeň ZŠ. Mnoho inspirace v ní mohou objevit i rodiče, vedoucí zájmových kroužků, asistenti pedagogů, vychovatelé, knihovníci, studenti vysokých škol   
s pedagogickým zaměřením a mnozí další.   

“Pro učitele druhého stupně ZŠ publikace nabízí 39 karet. Dali jsme si záležet na tom, aby si vybral skutečně každý učitel a aby byl schopen aktivitu zapojit do své výuky bez rozdílu, zda je učitelem matematiky, nebo výtvarné výchovy,” říká Marta Břehovská, garantka stupně vzdělání 2. stupeň ZŠ. 

Sborník prací studentek 5. ročníku Učitelství pro 1. stupeň základní školy jsme vydali ve spolupráci s Katedrou preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Celý sborník ilustruje soubor očekávaných výsledků učení v základních gramotnostech, rozpracovaných pro jednotlivé vzdělávací oblasti a vzdělávací obory do učebních aktivit a příkladů komplexních úloh (karet), kterých obsahuje celkem 27. 

Podle doc. PhDr. Jany Staré, PhD., vedoucí katedry, která na vzniku publikace spolupracovala, vycházejí mnohé navržené aktivity ze zájmu současných dětí a užívají skutečně neotřelé, inovativní postupy. Ke sborníku dále dodává: “Vzhledem k náročnosti práce učitele v inkluzivní třídě vnímám vzniklé lekce jako cenný materiál, který umožní učitelům učit v souladu s nejnovějšími vzdělávacími trendy a v souladu s poznatky jednotlivých oborových didaktik.”  

“Věřím, že pro učitele může být sborník impulsem k novým pohledům na známé situace, zajímavou inspirací či neotřelou výzvou. A pro nás všechny nadějí, že o naše děti ve školách pečují pedagogové s láskou, porozuměním a opravdovým zájmem o to, aby každý z jejich žáků dostal šanci být úspěšný a šťastný,” říká Simona Šedá, editorka sborníku. 

 “V projektu PPUČ podporujeme reflektivní praxi učitelů mateřských a základních škol, při které je vhodné sdílet zážitky a zkušenosti z jednotlivých metod práce s dětmi. Proto je možné se  
k publikacím vyjádřit v reputačním systému EMA na metodickém portálu RVP.CZ,” říká Petr Naske, manažer projektu. Publikace je zde možné ohodnotit jednoduše – přidělit jim odpovídající počet hvězdiček, nebo krátkým komentářem popsat s materiály svou zkušenost. 

Přejeme si, aby pro vás publikace byly užitečným rádcem a pomocníkem a aby vám i vašim dětem a žákům přinesly spoustu nevšedních, překvapivých, objevných a radostných společných zážitků.  

   

Jednotlivé publikace pro konkrétní stupně vzdělání najdete na webových stránkách kampaně Gramotnosti.pro život (www.gramotnosti.pro) nebo na níže uvedených odkazech.  

  Zdroj: Tisková zpráva NPI ČR