Metodické konzultace k distančnímu vzdělávání

Vydáno: 3 minuty čtení

pro ZŠ

Ve středu 4. listopadu 2020 zveřejnila Česká školní inspekce tematickou zprávu, která reflektuje dílčí zkušenosti žáků a učitelů s distančním vzděláváním realizovaným ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 i s pojetím vzdělávání na počátku školního roku 2020/2021. Tato tematická zpráva navazuje na zprávu České školní inspekce z května 2020, která komentovala zjištění z řízených telefonických rozhovorů vedených s řediteli základních a středních škol k problematice distančního vzdělávání v měsíci dubnu 2020. Obě tematické zprávy jsou k dispozici zde

 

Představené dílčí výsledky potvrzují již dříve konstatovaný závěr, že i přes řadu problematických jevů projevila většina škol a jejich učitelů značnou flexibilitu a na zcela neočekávanou situaci spojenou s mimořádnými opatřeními a zavedením distanční výuky v rámci možností reagovala. Současně však z komentovaných dílčích zjištění vyplývá, že pro efektivní zajištění distančního vzdělávání žáků stále existuje řada podstatných výzev.
 
I když je Česká školní inspekce přesvědčena, že naprostá většina škol, jejich ředitelů a učitelů dělá pro úspěšné distanční vzdělávání žáků mnoho dobrého a že postupy a procesy stanovené na úrovni jednotlivých škol jsou vedeny upřímnou snahou zvládnout toto náročné období s co největším efektem, je Česká školní inspekce připravena poskytnout školám metodickou konzultaci k následujícím oblastem distančního vzdělávání:
  1. Organizace distanční výuky.
  2. Zaměření distanční výuky a formy distančního vzdělávání.
  3. Obsahové priority distančního vzdělávání.
  4. Zpětná vazba a hodnocení distančního vzdělávání.
  5. Distanční vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  6. Komunikace s žáky a rodiči.
Pro poskytnutí konzultace a v případě jakýchkoli dotazů se na Českou školní inspekci mohou ředitelé základních škol obracet prostřednictvím systému InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), Téma požadavku: Distanční výuka-podpora škol. Požadavek bude operativně vyhodnocen a následně bude ředitel školy kontaktován.

O této možnosti byli ředitelé základních škol informováni dne 5. 11. 2020 dopisem zaslaným na oficiální e-mailovou adresu školy.

Nabídka metodických konzultací v tuto chvíli směřuje k základním školám, další druhy škol budou kontaktovány následně.