Metodické doporučení pro školy, které jim pomůže pracovat s obsahem vzdělávání v novém školním roce 2021/2022

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Národním pedagogickým institutem zpracovalo Metodické doporučení pro školy, které jim pomůže pracovat s obsahem vzdělávání v novém školním roce 2021/2022.

Obsah a účel metodického doporučení

Během dlouhého období distančního vzdělávání, a zejména ve školním roce 2020/2021, kdy již všichni disponovali mnoha zkušenostmi z distančního vzdělávání realizovaného na jaře 2020, většina ředitelů škol úspěšně plnila úkoly spojené s řízením a koordinací této formy výuky a snažila se dělat maximum možného pro zajištění udržitelné formy a odpovídající kvality distanční výuky, která bude co nejvíce přínosná pro jejich žáky. Nyní je na místě soustředit se na nový školní rok a společně usilovat o minimalizaci různých negativních dopadů. Díky mnoha informacím o podobě distančního vzdělávání v jednotlivých fázích jeho realizace, po reflexi pozitivních přístupů i problematičtějších jevů a se zohledněním zkušeností ředitelů škol, učitelů i dalších odborníků tak přichází rezort školství, mládeže a tělovýchovy s doporučeními v oblasti vzdělávacího obsahu, která by měla zvládnutí tohoto náročného období pomoci.

Soubor metodických námětů a doporučení byl připraven ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce a Národního pedagogického institutu České republiky. Ředitelé škol, učitelé a další pracovníci škol v něm naleznou inspiraci jak postupovat při práci se vzdělávacím obsahem a při upřesňování rozvržení učiva ve školním roce 2021/22, a to v kontextu řešení dopadů dlouho trvající distanční výuky během pandemie nemoci covid-19. Cílem metodických doporučení je nabídnout takové postupy, které mohou pomoci v případech, kdy v důsledku problematického zapojení žáků do distanční výuky u některých žáků vznikl propad v naplnění očekávaných výstupů Rámcového vzdělávacího programu.

Součástí doporučení jsou také informace o tom, co a jak bude v dané problematice sledovat a hodnotit Česká školní inspekce (dále také „ČŠI“), přičemž samozřejmě platí, že v případě potřeby budou jak Česká školní inspekce, tak i Národní pedagogický institut ČR, poskytovat školám potřebnou metodickou podporu.

Na konci této stránky naleznete také příklady pro výběr zásadního vzdělávacího obsahu pro jednotlivé oblasti vzdělávání.

Metodické doporučení pro práci se vzdělávacím obsahem ve školním roce 2021-2022Stáhnout

Zdroj: https://www.edu.cz/msmt-vydava-metodicke-doporuceni-jak-pracovat-se-vzdelavacim-obsahem-ve-skolnim-roce-2021-2022