Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení

Vydáno: 1 minuta čtení

Žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí)

Pro potřeby odborných pracovníků školských poradenských zařízení zveřejňuje MŠMT Metodické doporučení pro poskytování služeb školských poradenských zařízení žákům s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí), které vytvořil Národní pedagogický institut ČR. 

Stáhnout metodické doporučení

Metodika obsahuje informace k průběhu poradenského procesu, specifikaci diagnostické činnosti a k podpůrným opatřením k zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka (a z odlišného kulturního prostředí).

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-pro-poskytovani-sluzeb-skolskych