Metodické doporučení – Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Vydáno: 1 minuta čtení

Řešíte stížnosti a raději byste jim předcházeli? Návod i praktické příklady nabízí inovovaný dokument ČŠI.

Česká školní inspekce připravila metodický dokument, jehož cílem je pomoci ředitelům škol a školských zařízení při šetření a vyřizování stížností a podnětů, které dostávají od žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věnovat více času jejímu rozvoji a zvyšování kvality vzdělávání na jedné straně, a zároveň snižuje riziko podání stížnosti České školní inspekci na straně druhé. Prošetřování stížnosti ze strany České školní inspekce pak představuje velkou zátěž pro všechny dotčené aktéry, a je tedy evidentní, že je vhodné přijímat taková opatření, která povedou k úspěšnému vyřešení situace již v samotném počátku, tedy na úrovni školy.

Dokument ke stažení ZDE.

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace-a-ostatni-vystupy/Metodicka-informace-pro-reditele-skol-%E2%80%93-prevence-a?fbclid=IwAR2ez2u0O4hlvs2fF6neVL0GzCMKCUFVuZ830dwf8CNJcMmh_juzE7Y3VLA