Metodické doporučení MŠMT k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování

Vydáno: 1 minuta čtení

Materiál byl zásadně přepracován a nahrazuje původní doporučení z roku 2002. V novém doporučení jsou reflektovány změny ve školském zákoně, v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí a také změny v občanském zákoníku.

Cílem doporučení je silnější podpora prevence záškoláctví v základních školách včetně přípravných tříd, v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a na středních školách. Zpřesňují se podmínky pro uvolňování žáka z vyučování, omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a postup škol při zvýšeném počtu omluvených i neomluvených hodin žáků v průběhu jednoho čtvrtletí školního roku.

Více se dozvíte ZDE.

Zdroj: https://www.edu.cz/methodology/metodicke-doporuceni-msmt-k-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani/