Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.

Metodická pomůcka si klade za cíl seznámit osoby, které vykonávají činnosti v oblasti zpracování osobních údajů v kontextu školství, s nadcházející úpravou ochrany osobních údajů představovanou tímto evropským nařízením. Metodika chce být obecným interpretačním vodítkem při aplikaci jednotlivých pravidel. Jejím záměrem tudíž není rozbor konkrétních situací, které s ohledem na šíři adresátů tohoto doporučení nelze ani obsáhnout a které jsou z tohoto důvodu zapracovány pouze příkladmo.

Na Řízení školy online i v časopisech naší redakce se také věnujeme GDPR. Více naleznete na online.rizeniskoly.cz

Nebo stačí zadat GDPR přímo do vyhledavače a ihned se Vám zobrazí veškeré odborné texty o GDPR na Řízení školy online.

Pro snadnější orientaci v materiálu je úvodní části doporučení popsáno, o jakou právní úpravu se jedná, na co je třeba se v souvislosti s ní připravit a dále jsou tamtéž uvedeny zásady pro další nakládání s osobními údaji. Tyto zásady se dále prolínají druhou částí materiálu, která je věnována výkladu vybraných ustanovení nařízení, se kterými se v prostředí školství můžeme setkat.

Metodická pomůcka byla na pracovní úrovni konzultována s některými zástupci škol, dále také s reprezentanty Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jedná se o první verzi metodické pomůcky, která bude dále doplňována podle stavu, jak budou zpřesňovány výklady gestory právního předpisu (Ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu osobních údajů).

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR.pdf

Metodickou pomůcku si můžete stáhnout na Řízení školy online - viz níže

Zdroj