Metodická pomoc pro přípravu závěrečných zkoušek

Vydáno: 4 minuty čtení

Během první poloviny března 2017 byla v informačním systému nové závěrečné zkoušky zveřejněna jednotná zadání pro červnový termín závěrečných zkoušek. Na pomoc školám vydal  NÚV zároveň metodickou publikaci obsahující kompletní informace o tom, jak s jednotnými zadáními  pracovat a jak podle nich připravit závěrečné zkoušky.

Najdete tu organizační pravidla pro všechny části závěrečných zkoušek, nově je zpracována kapitola věnovaná podmínkám pro žáky se SVP. Další změna se týká otázek ze světa práce, které byly v minulém období podstatně aktualizovány. V příloze také naleznete podrobný návod, jak postupovat při pořádání písemné zkoušky v elektronické podobě.

Všechny tyto informace najdete v publikaci "Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole. Školní rok 2016/2017". 

Autoři: Dana Kočková, Romana Jezberová, Libor Berný. Vydal NÚV v roce 2017.

Nalezneteji na webových stránkách NÚV nebo si ji můžete stáhnout zde v příloze.

Řízení školy online

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve školním roce 2015/2016 proběhly závěrečné zkoušky v učebních oborech už podruhé jednotně. Všechny školy při nich využily jednotná zadání připravená v Národním ústavu pro vzdělávání. Novinkou tohoto roku byla možnost vykonat písemku na počítači, tedy tzv. e-zkoušku. Nová závěrečná zkouška se díky využití informačních technologií stává velmi moderním evaluačním nástrojem.

E-zkoušku poprvé naostro využilo 28 odborných škol, jarní pilotáže se jich však zúčastnilo desetkrát tolik. Velmi nás těší, že se start elektronické zkoušky obešel bez výraznějších problémů. Ukázalo se, že nově vyvinutá softwarová aplikace, která elektronické písemky umožňuje, funguje spolehlivě. Přes řadu dílčích připomínek byly prakticky všechny školy s novou formou písemky spokojené. Oceňovaly, že se při jejím konání zbytečně nespotřebuje velké množství papíru, že nehrozí předčasné vyzrazení témat a hodnocení je anonymní, takže také objektivnější. I v oborech kategorie E mají s elektronickou zkouškou velmi dobré zkušenosti. Mnozí žáci tam mají problémy s psaným projevem a odpovídat na počítači pro ně bylo snadnější. Hodnotitelé pak nemuseli složitě luštit, co vlastně žáci napsali.

Ve školním roce 2016/2017 bude možné skládat elektronické písemky přibližně ve čtyřiceti oborech vzdělání (příloha č. 2). Školy se i nadále mohou rozhodnout, jestli jejich žáci budou psát písemnou zkoušku na počítači, nebo zůstanou u papírové formy.

Kromě elektronické písemky hodnotily školy po skončení závěrečných zkoušek také kvalitu témat jednotných zadání. Jde vlastně o zpětnou vazbu, která nám umožňuje, abychom mohli témata průběžně zdokonalovat, tak aby odpovídala současným požadavkům na ten či jiný obor. Připomínky, které mělo tentokrát necelých 18 % škol, jsme zapracovali do jednotných zadání pro školní rok 2016/2017.

Velkou pozornost jsme v minulém období věnovali také inovaci otázek ze světa práce a uzpůsobení podmínek závěrečných zkoušek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle nové legislativy mají tito žáci nárok na podpůrná opatření i v oblasti závěrečných zkoušek, informace o nich najdete v kapitole 5.

Ať už půjde o kteroukoli část závěrečných zkoušek, mohou školy počítat s metodickou pomocí Národního ústavu pro vzdělávání a jeho technickou podporou. K bezproblémové přípravě závěrečných zkoušek ve škole chce přispět i tato metodická publikace. Mnoho cenných informací a aktualit můžete najít také na webových stránkách NÚV www.novazaverecnazkouska.cz.

  • Pokud budete potřebovat radu nebo řešit problém, k němuž nenajdete dost informací, můžete se obrátit na pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání, kteří Vám v rámci svých kompetencí poradí či pomohou.

Hodně úspěchů při přípravě závěrečných zkoušek Vám přeje

tým pracovníků NÚV zodpovědný za novou závěrečnou zkoušku

Zdroj