Měsíc školních zahrad v Česku: V květnu hurá ven!

Vydáno: 3 minuty čtení

Školy po celém světě v květnu vzdávají hold svým zahradám. Pestrou škálu možností, jak zahrady využívat, zkoumají formou her, praktické výuky či netradičních setkání. Letos poprvé mohou oslavit Mezinárodní měsíc školních zahrad také děti a mládež v Česku. Zapojit se mohou jakékoliv mateřské, základní i střední školy. 

Řízení školy online„Aktivní využívání školních zahrad u nás stále ještě není běžné. Chceme školám pomoci tyto nevyužité možnosti objevit a promítnout do praxe,“ říká Jitka Přerovská z Nadace Proměny Karla Komárka, která chce na svátek školních zahrad upozornit také u nás.  

Význam školních zahrad pro zdravý vývoj dětí celosvětově roste. Prostředí, kde se mohou děti mimo školu volně pohybovat a objevovat svět, se za posledních několik generací značně zúžilo. Jak vyplývá z rozsáhlého výzkumu České děti venku, který v roce 2016 realizovala Nadace Proměny Karla Komárka, typický český školák stráví venku ve všední den průměrně 1 hodinu a 41 minut, zatímco na internetu, hraním her nebo sledováním televize stráví denně 4 hodiny 14 minut. Výzkum také ukázal, že během výuky se dostane ven jen menšina dětí (nejčastěji na hřiště,
v 8 % případů). Pobyt venku je přitom pro získávání zkušeností s okolním světem pro děti zásadní. Každodenní pobyt dětí venku zároveň vnímá podle výzkumu jako důležitý 81 % rodičů. Tento trend klade zvýšené nároky na zodpovědnost škol poskytnout dalším generacím dostatečně kvalitní prostor k venkovním aktivitám, kde by žáci mohli uplatnit přirozenou zvídavost, zažívat dětská dobrodružství, rozvíjet fyzickou i sociální zdatnost, lásku k přírodě a k místu, kde žijí.

Právě na to se snaží upozornit květnová kampaň Měsíc školních zahrad, každoročně vyhlašovaná Mezinárodní asociací školních hřišť a zahrad (ISGA)a vybídnout školy k aktivitě. Možností, jak děti zaujmout praktickou činností venku na školní zahradě, je nepřeberně. Při výuce venku lze výborně propojit teorii s praxí, vést děti k rozvíjení vztahu k okolí, k ekologii. Stejně tak může být zahrada skvělým místem pro tvořivé aktivity a hry nebo setkávání komunity lidí, kteří ji sdílejí. Záleží jen na představivosti každé školy. Na zahradě je možné strávit hodinu, den nebo celý týden.

„Na Měsíc školních zahrad upozorňujeme v předvečer svátku všech učitelů, kterým jako dárek přinášíme speciální publikaci s desítkami námětů z celého světa. Aktivity na školní zahradě, ať už v rámci výuky nebo mimo ni, jsou určené pro děti a mládež od tří do osmnácti let,“ doplňuje Přerovská.

Měsíci školních zahrad se v České republice aktivně připojují také další organizace – vzdělávací centrum TEREZA, Chaloupky o.p.s. a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, které podporují širší využití školních zahrad a vzdělávání dětí venku. 

Původcem myšlenky Měsíce školních zahrad je Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA) sdružující odborníky na vzdělávání, architekty, zástupce neziskovek i univerzit z více než dvaceti zemí světa, kteří usilují o proměnu charakteru školních zahrad tak, aby dětem zajišťovaly lepší prostředí pro hru a učení venku.

 Další informace o Měsíci školních zahrad v Česku, včetně publikace pro učitele ke stažení zdarma, zájemci naleznou na stránkách www.mesicskolnichzahrad.cz.

 Zdroj: Tisková zpráva  Nadace Proměny Karla Komárka