Méně úspěšné a velmi úspěšné třídy

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 zaměřenou na srovnání charakteristik méně úspěšných a velmi úspěšných tříd.