Mediální obraz rozvojových témat

Vydáno: 1 minuta čtení

Co vědí vaši žáci o rozvojových oblastech světa? V jaké podobě známe tyto oblasti z médií? Jak a ve kterých předmětech učit o globálním rozvojovém vzdělávání? Přihlaste se na konferenci Mediální obraz rozvojových témat a zjistěte, o co usilují zahraniční zpravodajové a fotografové nebo jak se vyučuje GRV v praxi. Vyzkoušejte si jak mluvit s žáky o kontroverzních tématech i jak přejít od slov ke konkrétním činům a akcím.

Místo konání

  • Knihovna Václava Havla
Program:
9.30-9.45 Zahájení konference
9.45-10.45 Panelová debata Mediální obraz chudoby
panelisté: Tomáš Lindner (zahraniční redaktor Týdeník Respekt), Filip Láb (proděkan pro vnější vztahy FSV UK), Markéta Kutilová (novinářka a humanitární pracovnice),moderátorka: Alice Nemcová Tejkalová (ředitelka Institutu kuminikačních studií a žurnalistiky FSV UK)
coffeebreak
10.45-11.00 Coffeebreak
11.00-12.00 Panelová debata Dobrá praxe GRV témat ve výuce,panelisté: Martina Adamová Eicher (ZŠ Potěhy), Stanislav Švejcar (ZŠ Zámecká, Litomyšl), moderátorka: Tereza Vodičková (Občankáři.cz)
12.00-13.00 Oběd
13.00-14.00 Projekce filmu Co se nenosí / Jaak Kilmi, Lennart Laberenz / Estonsko / 2015 / 58 min. Film oceněný Studentskou porotou MFF Jeden svět 2016.
14.00-15.00 Workshop Občanský aktivismus ve škole - Jak vést žáky k zodpovědné spotřebě
15.00-15.15 Coffeebreak
15.15-16.00 Prezentace neziskových organizací zabývajících se GRV
16.00 Zakončení konference

Cena: zdarma

JSNS