Mediální kampaň OP VVV pokračuje novým spotem

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání prezentuje od 14. prosince 2016 v TV nový reklamní spot. Ten se tentokrát zaměřuje na zvýšení povědomí veřejnosti o klíčových oblastech OP VVV. Reklamní spot je součástí mediální kampaně spuštěné v listopadu tohoto roku na třech nejsledovanějších televizních stanicích. Každý následující reklamní spot, který bude nasazen do TV v průběhu roku 2017, bude dílčím způsobem představovat klíčové oblasti, které jsou v aktuálním spotu shrnuty v jeden celek. Celá kampaň pokračuje až do konce roku 2018.

Aktuální reklamní spot představuje divákům tři hlavní témata zaměření OP VVV jako ucelený obraz podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím MŠMT. Seznamuje veřejnost s cílením podpory z OP VVV na regionální, vysoké školství a výzkum a vývoj.OP VVV

„I v tomto obecně zaměřeném spotu jsme opět využili autenticity, záběry byly natočeny ve skutečném prostředí se skutečnými pedagogy, žáky, studenty a vědci. Celou kampaň provází jednotný slogan „Pomáháme pomáhat, učit a bádat“ zastřešující priority OP VVV,“ říká ke kampani náměstek pro řízení sekce evropských fondů Václav Velčovský. Zobrazením logického spojení podpory vzdělávání na všech úrovních směřuje cíl kampaně k uvědomění si důležitosti kvalitního a dostupného vzdělávání a vědeckého prostředí jako základních stavebních kamenů moderní společnosti.

V OP VVV je na podporu regionálního školství, vysokého školství a výzkum a vývoj připraveno více než 75 miliard korun z fondů Evropské unie.

Spot je možno zhlédnout pod tímto odkazem:https://www.youtube.com/watch?v=6d9G3dOMzVE