Média dětem, média s dětmi

Vydáno: 1 minuta čtení

V rámci ZLÍN FILM FESTIVAL 2017 proběhne druhý ročník konference, pořádaný Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, pod názvem Média dětem, média s dětmi.

1. června 2017

Řízení školy onlineLetošní ročník konference se úzce tematicky zaměří na oblast zpřístupnění vysílání a obecně audiovizuálního mediálního obsahu dětem se sluchovým a zrakovým postižením. Cílem konference je zejména poukázat na odlišnosti a specifika zpřístupňování audiovizuálního obsahu dětskému publiku oproti publiku dospělému.

Konference je určena odborné veřejnosti z oblasti medií, představitelům státní správy, zejména pak zástupcům zainteresovaných ministerstev (MŠMT, MK), institucím a organizacím sdružujícím a zastupujícím osoby se sluchovým a zrakovým postižením a rovněž pedagogům a vychovatelům, pečujícím o děti se zrakovým či sluchovým postižením.

Více informací a program konference naleznete v přiloženém PDF.