Maturanti z matematiky se oproti loňsku zlepšili

Vydáno: 3 minuty čtení

Z 16 007 maturantů, kteří si letos na jaře zvolili ve společné části matematiku, jich v didaktických testech uspělo 78,3 %. To je o 1,5 % lepší výsledek, než vloni. Úspěšnost maturantů z českého jazyka se naopak letos o 1,3 % snížila. Kromě maturit letos čekaly střední školy s obory vzdělání s maturitou poprvé povinně také jednotné přijímací zkoušky.

Celkem se letos maturuje na 1 136 středních školách. Z 69 823 žáků přihlášených v řádném termínu nakonec obě povinné dílčí zkoušky konalo 61 871 žáků. V didaktických testech jich uspělo 51 650, čistá úspěšnost tedy odpovídá 83,5 %. Oproti loňskému roku se jedná o pokles celkové čisté úspěšnosti v didaktických testech o 0,7 %.

Didaktický test z českého jazyka a literatury konalo v řádném termínu 61 980 maturantů, uspělo 55 988 žáků a celková úspěšnost je tedy 90,3 % (o 1,3 % méně než v loňském roce). Maturanti dosáhli průměrného procentního skóru (průměrné úspěšnosti) 65,1 %, tedy o 0,8 nižšího procentního bodu než ve stejném období roku 2016.

Didaktický test z matematiky konalo v řádném termínu v rámci 16 007 maturantů. Úspěšně didaktický test složilo 12 527, což odpovídá celkové čisté úspěšnosti 78,3 % (o 1,5 % více než v loňském roce). Maturanti dosáhli průměrného procentního skóru 50,4 %, což je o 3,9 procentního bodu nižší průměrný procentní skór než v loňském roce. „Ukazuje se, že žáci se s matematikou vypořádávají statečně, byť možná není oblíbená, a jsem ráda, že se v ní mírně zlepšili,“ uvedla na tiskové konferenci ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Z angličtiny maturovalo 42 635 žáků, z nichž u didaktického testu uspělo 40 042 (o 0,4 % nižší úspěšnost než v loňském roce), u němčiny v didaktickém testu letos uspělo 1 397 žáků z 1 716 konajících, což je o 2,1 % vyšší čistá úspěšnost než v loňském roce.

Všechny úlohy i testy byly posouzeny validační komisí Cermatu a Nezávislou odbornou komisí MŠMT a shledány validními. Všechny testy byly obsahově v souladu s RVP a katalogy požadavků.

Centrální hodnocení písemných prací společné části ještě stále probíhá. Maturita pokračuje od úterý 16. května 2017 ústními zkouškami společné části maturitní zkoušky a zkouškami profilovými a potrvá až do 12. června 2017. Detailní agregovaná data i za jednotlivé kraje budou k dispozici na výsledkovém portálu vysledky.cermat.cz po vypořádání přezkumných řízení a po zpracování krajských a školních práv, tedy po 31. červenci 2017.

Ještě před začátkem maturit se na středních školách v oborech vzdělání s maturitní zkouškou konaly jednotné přijímací zkoušky. Konkrétně uchazeči skládali didaktické testy z předmětů matematika a český jazyk a literatura, a to ve variantách pro čtyřleté obory vzdělání, pro osmiletá gymnázia a pro šestiletá gymnázia. „Jednotné přijímací zkoušky dopadly úspěšně. Ověřili jsme, že znalosti absolventů základních škol a uchazečů o střední školy postačují pro další studium. Ukázalo se, že jednotné přijímací zkoušky spravedlivěji hodnotí znalosti žáků základních škol," uvedla ministryně Valachová.

Bylo zpracováno celkem 25 639 dávek (tzv. učebno-zkoušek), hodnotitelé ohodnotili přes 4,5 milionu otevřených úloh, což představuje včetně kontrol více než 10 milionů hodnocení.

V průměru nejlepších výsledků, tedy nejlepšího průměrného procentního skóru (průměrné úspěšnosti v didaktickém testu) v českém jazyce dosáhli uchazeči o studium na šestiletých gymnáziích v prvním termínu, a to 61,5 %.

Nejlepších výsledků v  matematice dosáhli uchazeči o studium na osmiletých gymnáziích v druhém termínu zkoušky, kde byla průměrná procentní úspěšnost 53,4 %.

Zdroj