Mateřská škola v aktuálních otázkách a odpovědích

Vydáno: 5 minut čtení

Konference pro Vaši každodenní praxi

  • Jak začlenit dítě se SVP do kolektivu v mateřské škole? Jak mi při tom může pomoci PPP, nebo SPC? Jak to udělat, aby asistent pedagoga byl pro naši školu opravdu přínosem?  Jak děti naučit řešit konfliktní situace a pracovat s emocemi obecně?
  • Vedle odpovědí na otázky, které si často kladete, přináší tato konference aktuální témata a náměty, jako je použití ABA programu v mateřské škole, nebo praktické tipy pro oblast logopedické práce s dětmi.
  • Na této konferenci všechny příspěvky přednáší odborníci přímo z praxe a jejich poznatky jsou v praxi ihned použitelné. Dopolední část přednášek navíc doplňují tematicky zaměřené workshopy. Z jejich nabídky si vyberete přesně podle svých potřeb a zájmů.
  • Akce je určena všechny pedagogy mateřských škol, pro asistenty pedagoga,  vedení škol i další odbornou a zainteresovanou veřejnost.

Program odborné konferenceŘízení školy online

9:00 – 9:45

Mateřská škola a její spolupráce s PPP a SPC 

Pokud se v běžné mateřské škole vzdělává dítě se SVP, vzniká často potřeba spolupráce mezi školou, dalšími odborníky a rodiči dítěte. Právě na to, jak by měla spolupráce mateřské školy a školského poradenského zařízení, tedy spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, nebo speciálně pedagogickým centrem vypadat, se zaměří tento příspěvek. Přednášející ukáže, jak spolupráci těchto institucí a rodičů dítěte nastavit, aby byla efektivní a přispěla v co nejvyšší možné míře k začlenění dítěte do kolektivu a k podpoře všech oblastí jeho vývoje.

(Mgr. Lenka Bittmannová – speciální pedagožka, odborná pracovnice SPC při Národním ústavu pro autismus, z. ú.)

9:45 – 10:30

Asistent pedagoga v mateřské škole – jak na to, aby všichni byli spokojeni a vše fungovalo jak má?

Asistent pedagoga se stává i v mateřských školách součástí kolektivu. Jak to udělat, aby byl pro školu i skutečným přínosem? Jak vůbec kvalitního asistenta zajistit, jaká by měla být jeho náplň práce, jaká jsou jeho práva a povinnosti? Vedle těchto témat se přednášející zaměří například na otázky nastavení komunikace mezi asistentem a pedagogem, asistentem a dítětem a jeho rodiči.

(Mgr. Dana Cejpková – speciální pedagožka, spoluzakladatelka integrační MŠ při NAUTIS, z. ú., projektová manažerka SSČ AV ČR)

11:00 – 11:45

ABA program v běžné mateřské škole – jak využít účinné postupy učení s dětmi v běžné MŠ?

Aplikovaná behaviorální analýza využívá vědecky ověřené postupy zaměřené na učení a chování, které jsou vhodné nejen pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra. Tyto postupy lze využít například pro rozvoj komunikace, učení se novým dovednostem, podpoře sociální interakce či sebeobsluhy nebo eliminaci nežádoucího chování. V rámci příspěvku si ukážeme, jak můžeme některé prvky ABA zapojit do naší každodenní praxe.

(Mgr. Lucie Čížková, RBT, vedoucí oddělení ABA terapie, NAUTIS, z. ú.)

11:45 – 12:30

Emoce a děti

Soudobé výzkumy potvrzují, že EQ je pro šťastný život jedince mnohem důležitější než IQ. S emocemi se – nejen děti – setkávají neustále a provázejí je po celý den. Ne vždy se však musí jednat jen o příjemné pocity a ne vždy si děti s nimi vědí rady. Pomozme jim, aby se v sobě lépe vyznaly, naučme je emoce ukazovat, pojmenovat a řešit konfliktní situace a časem jim i úspěšně předcházet. Jak? Právě na to se zaměří tento příspěvek.

(Mgr. Ivana Vlková – speciální pedagožka se zaměřením na percepčně motorickou připravenost, školní zralost a včasnou diagnostiku nerovnoměrného psychomotorického vývoje u dětí)

13:30 – 15:00

Dva oddělené workshopy podle výběru účastníka: 

Workshop I. – Jak na logopedii v každodenní praxi MŠ?

V průběhu workshopu si účastníci vyzkouší praktická cvičení, která jsou součástí praxe všech odborníků, zabývajících se logopedií. Osobně si budou moci vyzkoušet správná dechová a artikulační cvičení, zjistit, jaké motorické dovednosti lze u dětí rozvíjet v rámci každodenních činností a jak správně rozvíjet aktivní a pasivní slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti a správné porozuměním řeči. Účastníci získají praktické dovedností, které ihned využijí při každodenní práci s dětmi.

(Mgr. Eva Kolesová – pracuje v soukromé logopedické poradně, vede online logopedickou poradnu Logopedieonline a kurzy v rámci v rámci životního vzdělávání)

Workshop II. – Jak připravit IVP, aby byl opravdu funkční a nezůstal jen na papíře?

Individuální vzdělávací plán není jen záležitostí základní školy. I pedagogové mateřské školy se setkají s potřebou podobný plán připravit. Tento praktický workshop se bude věnovat sestavení IVP krok za krokem. Přednášející se mimo jiné bude věnovat legislativnímu rámci vztahujícímu se k IVP, ale především se zaměří na převedení jednotlivých opatření do každodenních činností v MŠ. Neopomene ani otázku kdy a jak zapojit rodiče do naplňování IVP.

(Mgr. Dana Cejpková – speciální pedagožka, spoluzakladatelka integrační MŠ při NAUTIS, z. ú., projektová manažerka SSČ AV ČR)

Cena

1.290 Kč - při zaslání objednávky od 30. 4. 2019 do 15. 9. 2019,

1.490 Kč - při zaslání objednávky po 15. 9. 2019.

Datum konání konference

24. 10. 2019

Místo konání konference

Prostory Michnova paláce (Tyršův dům), Újezd 450/40, Praha 1

Konference bude akreditována MŠMT. Změna programu vyhrazena.

Zdroj: http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/materska-skola-v-aktualnich-otazkach-a-odpovedich