Mapy učebního pokroku

Vydáno: 1 minuta čtení

Mapy učebního pokroku jsou vizuální pomůckou, která umožňuje žákům hodnotit svůj vlastní pokrok a plánovat další své kroky. Učitel i žák si více všímají svých silných stránek a díky vizualizaci je pak mnohem snazší interakce na ose žák – rodič – učitel. Mapy jsou individuální a nesrovnávají s výsledky ostatních žáků.

Mapy učebního pokroku slouží jako jeden z prostředků formativního hodnocení, jsou vynikajícím nástrojem na reflexi a průběžné hodnocení dětí. Používají se v řadě zemích, které jsou vzdělávacím lídry pro globální svět (USA, Singapur, Finsko atd.).  
Po konzultaci s pedagogy ze Základní škola Na dědině vznikly tyto mapy učebního pokroku, které jsou ZDARMA ke stažení a volnému užívání. Více důležitých i praktických informací si můžete přečíst či stáhnout přímo na webové stránce tynalova.com.
 

 

Zdroj: https://tynalova.com/mapy-ucebniho-pokroku?fbclid=IwAR0y9-mEzAaVeRge50vMczNL69yrgKvwy324PXBQeMMVwa0_hBjOpAjOtRA