Management třídy

Vydáno: 4 minuty čtení

Velmi užitečná příloha Učitelského měsíčníku. Stáhněte si ji zdarma!

Řízení školy online

Václav Mertin

Václav Mertin je legendou ve svém oboru. Už bezmála půl století pomáhá dětem v pedagogicko-psychologických poradnách, přednáší na filozofické fakultě, je autorem nebo spoluautorem řady publikací. Zabývá se školní problematikou, poruchami učení a chování nebo střídavou péčí. Jeho celoživotním tématem je domácí vzdělávání. Nezastupitelnou úlohu má i v rámci redakce Řízení školy. V roce 2020 získal tento nejrespektovanější dětský psycholog Cenu nakladatelství Wolters Kluwer, a to především jako projev úcty za celoživotní dílo i postoje, kterými se nikdy nezpronevěřil svým ideálům. A také za to, jak se krůček za krůčkem snaží vnášet laskavost do výchovy i vzdělávání

Učitelský měsíčník

Časopis Učitelský měsíčník vychází od září 2020 a jeho oblíbenost raketově roste. Obsahově se zaměřuje nejen na pedagogy, ale také na ředitele škol a nyní vám přináší exkluzivní přílohu - Management třídy

Učitelský měsíčník si můžete objednat v našem eshopu a přílohu únorového vydání Management třídy si můžete stáhnout zde.

Ochutnávka aktuální přílohy Učitelského měsíčníku

Z úvodu:

Chování dětí při vyučování i o přestávkách představuje jeden důležitý předpoklad efektivního školního vzdělávání. Učitel má v současnosti naučit látku všechny děti, včetně rostoucího počtu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. K  tomu je zapotřebí, aby ve třídě panovala dělná atmosféra bez rušivých vlivů. Nepřicházejí však signály, že by se v českých školách situace s chováním žáků zlepšovala, patrně spíše naopak (Štefflová, 2016). Nemalou část dětí navíc školní učení příliš nebaví, nechodí do školy rády, mají strach ze zkoušení, ze spolužáků i z učitelů a následně kvůli škole i z rodičů.

Další děti v klientele dětských psychologů přicházejí s hodnocením od učitelů jako je šikovný, inteligentní, jen kdyby chtěl, kdyby dával pozor, kdyby tolik nezlobil, kdyby nebyl tak divoký, kdyby se trochu soustředil, kdyby se víc učil, kdyby neměl tolik zbytečných absencí. Jenže jak vše zařídit? Ze zkušeností velmi dobře vím, že samo dítě si se svými problémy pomůže jedině v případě, že mu konkrétně, systematicky, vytrvale, důsledně a trpělivě pomáháme my, důležití dospělí. Cest, jak mu pomoci, aby mohlo při učení zažívat spíše radost, cítilo se v bezpečí, udržoval se jeho zájem o vzdělání, naučilo se co nejvíce a přitom nerušilo spolužáky a samo se soustředilo na učení, je nepochybně také víc.

Někteří učitelé vše zvládají velmi úspěšně, jiní mají s dětmi chronické problémy. Podobně v některých třídách se učitelům velmi dobře učí, zatímco vyučovat v jiných je za trest.

Z obsahuŘízení školy online

 • Domluva
 • Rozhovor se žákem
 • sdělení rodičům – poznámky
 • Napomenutí třídního učitele, ředitele školy
 • Ponechání po škole
 • Výchovná komise
 • Odměny a tresty
 • Adaptační kurzy
 • Vztahy učitel–žáci
 • Vztah ke škole (ke třídě)
 • Rozsazení žáků ve třídě
 • Třídnické hodiny
 • Učitelova práce s chybou
 • Žák nenosí úkoly, pomůcky
 • Nedostatky při realizaci managementu třídy
 • Autoregulace žáka

Zdroj: Redakce Řízení školy, Učitelský měsíčník