Malotřídní školy – akce přímo pro Vás

Vydáno: 3 minuty čtení

Jak se žije malotřídkám 2019 - 11. dubna 2019 v Praze

Jak se žije malotřídkám 2019Redakce Řízení školy, nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.,pořádají odbornou konferenci

Jak se žije malotřídkám

11. dubna 2019 

v prezentačních prostorách Magistrátu hlavního města Prahy

Specializovaná odborná konference naváže na úspěšné tři předchozí ročníky a potvrdí tak důležitost malotřídních škol ve vzdělávacím systému. 

Přihlásit se

Uvědomujeme si, jak důležité místo mají malotřídní školy ve vzdělávacím systému, že jsou opomíjeny a mají to nesmírně těžké, přesto vykonávají spoustu záslužné práce. Jsme rádi, že pomáháme navazovat kontakty mezi těmito školami. Sdílené zkušenosti jsou velmi cenné!

Setkáte se s předními odborníky, a to nejen z praxe. Již tradičně se zaměříme na legislativní změny, které mají vliv na život malotřídní školy. Jak na Vás dopadá reforma financování regionálního školství? Jaké šablony podporují malotřídní školy? Zabývat se budeme také třídnickými hodinami. Se svými podnětnými příspěvky vystoupí Václav Mertin, Václav Trojan či Miroslav Hřebecký.

S příspěvky vystoupí:

Pražáková Dana; Mertin Václav; Mgr. Hřebecký Miroslav; PhDr. Trojan Václav, Ph.D.; PhDr. Mgr. Puškinová Monika, Ph.D.; Ing. Schwarzová Petra; Kohoutek Lukáš.

Jak se žije malotřídkám 2019 - PROGRAM

Malotřídky

9:15 – 10:00

Inspirace ke zkvalitňování

Dana Pražáková, ČŠI

 10:00 – 10:30

Šablony podporují (nejen) malotřídky

 Naďa Pavlová, MŠMT

10:30 – 11:00

Šachová partie hodná velmistra aneb o vzájemném vztahu zřizovatele a ředitele školy na malé vsi 

Miroslav Hřebecký, EDUin

11:00 – 11:20

Přestávka na kávu

11:20 – 11:40

Hledáme tajemství nebo zdravý selský rozum?

Václav Trojan, PedF UK

11:40 – 12:20

Reforma financování regionálního školství se zaměřením na malotřídní školy

Monika Puškinová + Petra Schwarzová

12:20 – 12:50

Jak vést třídnické hodiny

Lukáš Kohoutek, Jules & Jim 

12:50 – 13:50

Přestávka na oběd

13:50 – 14:15

Co je eTwinning?

workshop 1

14:15 – 14:40

Hudba hrou

workshop 2

14:40 – 15:00

Laskavost a důslednost v edukaci dětí

Václav Mertin, FF UK

Workshopy = rozdělení do dvou skupin, které se prostřídají.

  • První skupina workshop 1 + workshop 2
  • Druhá skupina workshop 2 + workshop 1

Doprovodný program v průběhu celé konference - v přilehlém sále

V průběhu dopoledního bloku konference (do 14:00 hod. - včetně obědové pauzy) mohou účastníci využít možnosti konzultovat s pracovníky MŠMT – Odboru administrace zjednodušených projektů dotazy k podání žádostí o podporu a samotné realizaci zjednodušených projektů.

V průběhu celé konference bude zajištěn doprovodný program – stánky partnerů s nabídkou pro malotřídní školy.

 Konferenci objednávejte zde

Jak se žije malotřídkám

Generální partner

Řízení školy online
Řízení školy online Řízení školy online Řízení školy

Zdroj: Pozvánka redakce Řízení školy (redakce školství Wolters Kluwer ČR, a. s.); https://www.shutterstock.com/home