Malotřídky 2016

Vydáno: 1 minuta čtení

Nakladatelství Wolters Kluwer společně s EDUin pořádají specializovanou konferenci pro malotřídky. Ceníme si toho, že ač trochu opomíjené, přesto vykonávají malotřídní školy spoustu záslužné práce.

Termín: středa 4. 5. 2016 od 10 do 16 hodin

Místo: CEVRO Institut, Jungmannova 29/19, Praha 1

Na co se můžete těšit:

  • Legislativa pro malotřídky
  • Možnosti grantů pro malotřídky a jejich úskalí
  • PR pro malotřídky
  • Věkově smíšené učení
  • Weby malých škol
  • Zkušenosti z projektu Málotřídky společně
  • Projekty pro malotřídky

… a mnoho dalšího

Přijeďte navázat kontakty s podobnými školami, sdílejte své zkušenosti!

Konferenční poplatek: 590 Kč