Loučení s UčíTelkou

Vydáno: 2 minuty čtení

Speciál pro podporu výuky na dálku 

Řízení školy onlineVe Speciálu pro podporu výuky na dálku č. 14 si všímáme reflexe distančního vzdělávání a návratu žáků do škol z pohledu ředitelů a co motivačního z výuky na dálku lze v budoucnu využít. Dozvíte se, jaké výhody přináší učitelům EMA, katalog digitálních vzdělávacích zdrojů, o jejíž vývoj a síť partnerů pečuje společný tým projektu Podpora práce učitelů a Metodického portálu RVP.CZ. 

Tento týden se rozloučíme s programem vysílání ČT2 UčíTelka určeným pro žáky 1. stupně ZŠ. Projekt České televize a MŠMT, který po obsahové stránce odborně zajišťuje Národní pedagogický institut ČR, odvysílá v pátek 19. června po 14 týdnech poslední 66. díl. Přepočteno na jednotlivé lekce jich proběhlo celkem 330 se vzdělávacím obsahem z českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy a přírodovědy. Navíc byly odvysílány i živé lekce angličtiny a hudební výchovy. Všechny lekce jsou stále dostupné na webu České televize. Mohou tedy i nadále sloužit rodičům a dětem k opakování a procvičování.

Tradičně nechybí ani přehled aktuálních webinářů. Pracovníci NPI ČR natočili zajímavý webinář se školním psychologem Mgr. Janem Gabrielem Szutkowskim o podpoře vlídné skupinové dynamiky ve školním prostředí, který doporučujeme ke zhlédnutí zde.  Poskytne učitelům základní pohled na důležitost příznivé skupinové dynamiky. Té je potřeba se věnovat od nejvyšší úrovně instituce (školy, DDM apod.) přes samotnou skupinu/třídu až po práci s jednotlivcem. Je také autorem článku „Základy vyjednávání s rodiči ve školním prostředí“. Dobře vedeným rozhovorem či vyjednáváním se můžeme vyhnout případným konfliktům a nedorozuměním, a posilovat tak vzájemnou součinnost rodičů a učitelů ve výchově a vzdělávání žáků. Článek si přečtěte zde

Zdroj: NPI ČR