Logopedická péče ve školce a škole

Vydáno: 4 minuty čtení

Akreditovaná odborná konference konaná dne 7. 4. 2022

Jaké jsou aktuální možnosti logopedické péče v kontextu českého školství v mateřských a základních školách? Jaká témata z oblasti rozvoje jazyka, řeči a komunikace pedagogy nejvíce trápí? Jak pracovat s vybranými skupinami žáků? Odpovědi na tyto otázky Vám přinese tato konference.

Díky jednotlivým přednáškám získáte přehled o možnostech podpory dětí a žáků v oblasti logopedie v MŠ a ZŠ. Dozvíte se praktické tipy a doporučení, jak podpořit rozvoj jazyka, řeči a komunikace u neverbálních dětí a žáků, u bilingvních dětí a žáků i u dětí a žáků s vývojovou dysfázií.

Konference je určena pro pedagogy MŠ, pedagogy 1. stupně ZŠ, školní speciální pedagogy, asistenty pedagoga i pro rodiče.

Program

9.00 – 9.05      Zahájení

9.05 – 10.00    Možnosti podpory rozvoje komunikace u dětí v MŠ a ZŠ

Řada dětí v MŠ i na prvním stupni ZŠ se potýká s problémy v rozvoji jazyka i řeči. Často pak docházejí do ambulancí klinických logopedů. Tento příspěvek se zaměří na další možnosti podpory rozvoje komunikačních dovedností těchto dětí, které tráví velkou část dne v předškolním či školním zařízení. Přednášející se zaměří také na otázku podpory definované v zákoně a na to, jak vše funguje v praxi?

Mgr. et Mgr. Andrea Schmalzová – speciální pedagožka – logopedka, vedoucí SPC pro děti a žáky s vadami řeči při ZŠ LOPES, Praha – Čimice 

10.00 – 11.00    Jak pracovat s neverbálními dětmi v MŠ a ZŠ

V kolektivu dětí MŠ se můžeme setkat s jedinci, kteří z různých důvodů nekomunikují verbálně. Příspěvek přinese některé tipy a doporučení, jak s takovými dětmi navázat komunikaci a podpořit tak jejich celkový rozvoj i zapojení do běžného dění v MŠ. Dotkneme se i tématu, jak probíhá vzdělávání těchto dětí ve škole.

Mgr. Jana Šarounová – speciální pedagožka – logopedka v SPC pro děti s vadami řeči se zaměřením na AAK v Praze
Mgr. Pavla Foster Skalová – poradkyně rané péče (Diakonie Praha) – věnuje se oblasti rozvoje komunikačních dovedností a využití AAK

11.00 – 11.30    Přestávka

11.30 – 12.30    Rozvoj komunikace u bilingvních dětí

V poslední době se v mateřských a základních školách setkáváme se stále větším počtem dětí, které mají odlišný mateřský jazyk nebo jsou vystaveny působení více jazyků. I tyto děti se potýkají s poruchami řeči, některým činí potíže osvojování většího počtu jazyků. Povíme si, s jakými obtížemi se u této skupiny dětí setkáváme a jak u nich přistupovat k rozvoji komunikace.

Mgr. Eva Kolesová – klinická logopedka, logopedické poradenství logopedieonline.cz

12.30 – 13.30    Praktické tipy pro práci s dětmi s vývojovou dysfázií

V čem spočívají obtíže dětí s vývojovou dysfázií? Dozvíme se, jak mohou v návaznosti na péči klinického logopeda s dětmi s vývojovou dysfázií pracovat paní učitelky v mateřské a základní škole. Povíme si praktické tipy pro rozvoj porozumění, slovní zásoby a sluchové a zrakové percepce.

Mgr. Michaela Chotěborová – klinická logopedka, Foniatrická klinika VFN v Praze

Konference bude akreditována u MŠMT.

Termín konání: 7. 4. 2022

Cena:

-  990 Kč, při objednávce do 20. 2. 2022
-  1.190 Kč, při objednávce od 21. 2. 2021

Celá konference bude probíhat online. Po úhradě konferenčního poplatku Vám s předstihem bude zaslán link pro sledování jednotlivých přednášek. V případě potřeby dalších informací nás neváhejte kontaktovat na adrese seminare@pasparta.cz

 

Zdroj: Logopedická péče ve školce a škole - Pasparta

Další aktuality