Letošní rok bude pro digitalizaci vzdělávání přelomový

Vydáno: 4 minuty čtení

Konference, odborné semináře, školení pro pedagogy mateřských, základních i středních škol, příprava studentů pedagogických fakult na budoucí povolání, vydávání odborných publikací, to jsou aktivity, které v rámci svých projektů realizovala v průběhu loňského roku nezisková organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB). V jejích 32 vzdělávacích centrech školí více než 60 certifikovaných lektorů, kteří se budou letos věnovat například zdokonalování měkkých dovedností učitelů.

Školka hrou, Škola dotykem, Zavádění formativního hodnocení a Program podpory digitalizace škol, to jsou stěžejní projekty, které EDULAB realizuje. Nejvýznamnějším projektem pro předškolní vzdělávání je Školka hrou. V České republice funguje 16 metodických center, z nich osm bylo otevřeno v roce 2016. Proškoleno bylo již více než dva tisíce učitelů mateřských škol. EDULAB také vydal čtvrtou část odborné metodické příručky Školka hrou, která zahrnuje díly JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA a se společností EDULOGY představil Vzdělávací box Školka hrou pro inovaci výchovně-vzdělávacího procesu v mateřských školách. V červnu 2016 uspořádal odbornou konferenci pro více než 200 učitelů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Řízení školyAktivity v rámci projektu Škola dotykem probíhají za podpory společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak. Ve 12 školách je zapojeno 100 učitelů a 1000 žáků základních škol a gymnázií. Více než 400 studentů tří pedagogických fakult Palackého univerzity v Olomouci, Univerzity Hradec Králové a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se v rámci Škola dotykem UNIVERZITA připravuje na své budoucí povolání. Proškoleno bylo 150 vysokoškolských pedagogů. V průběhu září až prosince 2016 se pod hlavičkou projektu Škola dotykem HRAVĚ konalo 10 workshopů zaměřených na základy programování a zvýšení informatického myšlení, kterých se zúčastnilo 40 učitelů a 80 žáků. Druhý ročník úspěšného projektu Škola dotykem byl zakončen v červnu 2016 odbornou konferencí v Národní technické knihovně v Praze za účasti 150 pedagogů a odborníků.

Řízení školyProgram podpory digitalizace škol je ve školním roce 2016/2017 otevřen pro tři tisíce škol. V rámci tohoto programu realizuje EDULAB aktivity a činnosti v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a naplňuje její dílčí cíle. K těm mimo jiné patří také rozvoj digitální gramotnosti učitelů a vzdělávání budoucích pedagogů v oblasti účelného a efektivního začleňování inovací, nových výukových metod, digitálních technologií a vzdělávacího obsahu do výuky.

„Letošní rok bude pro digitalizaci vzdělávání přelomový. V posledních měsících se stále více mluví o Vzdělávání 4.0 a už i veřejnost si uvědomuje nutnost celoživotního vzdělávacího procesu a zavádění moderních technologií do výuky. V tomto roce se budeme věnovat zdokonalování měkkých dovedností učitelů, a to zejména v našich nových vzdělávacích kurzech zaměřeným na matematickou a čtenářskou pregramotnost v předškolním vzdělávání,“ uvedl Michal Orság, ředitel neziskové organizace EDUkační LABoratoř.

V loňském roce EDULAB přispěl také do oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků odbornou publikací, určenou zejména učitelům základních, středních a vysokých škol. Společně s projektem Čtení pomáhá a nakladatelstvím Martina Romana vydal knihu ZAVÁDĚNÍ FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ: Praktické techniky pro základní a střední školy. Spolupráce bude pokračovat i letos.


O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř:
EDUkační LABoratoř je nezisková organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Více informací naleznete na www.edulabcr.cz.

Pro více informací kontaktujte:
Michal Orság, ředitel
e-mail: morsag@edulabcr.cz, tel.: 728 813 261

Alena Maršálková, koordinátorka pro média
e-mail: amarsalkova@edulabcr.cz, tel.: 730 870 013